• Wiebes reageert op uitspraak Urgenda

    BART MAAT

KleurrijkWonen steunt duurzaam en betaalbaar wonen

GELDERMALSEN Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda afgelopen vrijdag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dit kan met het geld van de Verhuurderheffing, een belasting die het Rijk int bij alle woningcorporaties. Ook KleurrijkWonen was aanwezig om steun te betuigen en haar deelname aan het actieplan te bevestigen.

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting - bekend als de Verhuurderheffing - aan alle woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting.

Woningcorporaties willen dat bedrag investeren om zo veel sneller én veel meer sociale huurwoningen te verduurzamen. Hiermee verlagen zij direct de energiekosten voor hun huurders. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

KleurrijkWonen betaalt jaarlijks ruim € 16 miljoen Verhuurderheffing aan het Rijk. Met dat bedrag kan KleurrijkWonen huurwoningen verduurzamen, waardoor de woonlasten van de huurders kunnen dalen. Daarmee zorgen we goed voor de aarde en voor de portemonnee van onze huurders. Want zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op.

Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

De overheid voerde zeven jaar geleden de Verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Binnenkort betaalt KleurrijkWonen jaarlijks meer aan deze belastingen dan dat zij in totaal uitgeeft aan onderhoud. Een onhoudbare situatie die niets anders is dan een enorme extra belastingaanslag voor mensen met lage inkomens! Een gezin in de bijstand betaalt zo, via de corporatie, meer dan een maanduitkering extra aan belastingen. Geld dat niet aan verlaging van woonlasten of onderhoud kan worden uitgegeven.