Klompenpad Rhenoy uitzetten

RHENOY Een groep inwoners van Rhenoy gaat zaterdag 4 april onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, het 'Klompenpad' van Rhenoy (het Rhenoijschepad) uitgezetten. Ook dit is een van de wensen uit het Dorpsplan van Rhenoy.

Klompenpaden zijn lokaal gemarkeerde (blijvende) wandelroutes voor rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. De route gaat zoveel mogelijk over historisch trace en voert over onverharde paden via boerenland en landgoederen. Het nieuwe Klompenpad in Rhenoy zal de eerste zijn in heel gemeente Geldermalsen.

Terwijl de officiele opening van 'het Rhenoijschepad' gepland staat op zondag 3 mei, dient er eerst nog werk verzet te worden om deze prachtige route daadwerkelijk uit te zetten met de markeringen en dergelijke. Hiervoor hebben diverse inwoners zich al aangemeld, maar dat zijn er helaas nog veel te weinig om het op zaterdag 4 april te kunnen realiseren.

Start om 9.30 uur met koffie bij het dorpshuis. Tijdens de koffie een korte instructie over het markeren/gebruik gereedschappen. Lunch zelf mee nemen. Verwachting is rond 15-16 uur af te ronden. Aanmelden: dorpsplan@rhenoy.info onder vermelding van 'Helpen Klompenpad'.