• Mandy van Diën
  • Mandy van Diën
  • Mandy van Diën
  • Mandy van Diën
  • Mandy van Dien
  • Mandy van Diën

Koninklijk paar leert in Geldermalsen over de fruitteelt

GELDERMALSEN Zijne majesteit de Koning Willem-Alexander en hare majesteit de koningin Maxima legden op 29 mei een streekbezoek af aan de Betuwe. Naast de gemeenten Neder-Betuwe, Tiel en Culemborg, brachten zij ook een bezoek aan Geldermalsen. De proeftuin en het pakstation van de Koninklijke Fruitmasters waren hiervoor het decor.

door Mandy van Diën

Net na de middag kwam de koninklijke stoet aan bij de proeftuin, onderdeel van Fruitmasters, waar zij werden ontvangen door waarnemend burgemeester Harry Keereweer en Kees de Kat, directeur van Fruitmasters. Tijdens het streekbezoek stond een aantal thema's centraal waaronder ontwikkelingen op het gebied van vakonderwijs, arbeidsmigratie, jeugd en duurzaamheid. In het kader hiervan sprak het koninklijk echtpaar jonge fruittelers en leerlingen van AOC Helicon over het heden en de toekomst. Zo werd getoond hoe een drone kan helpen om sneller een overzicht te krijgen van de staat van de gewassen, bijvoorbeeld tijdens droogte. Een slim stukje innovatie wat tevens helpt bij duurzaam ondernemen.

FRUITMOTOR Coöperatie De Fruitmotor vertelde over het belang van circulaire fruitteelt. Hierbij wordt gestreefd naar een economie zonder afval. Zo bestaan veel hoogwaardige streekproducten uit restfruit. Dit fruit wordt normaliter altijd weggegooid maar dankzij een eerlijke prijs is er ruimte voor telers om te investeren in deze verantwoorde teelt en daarmee in de toekomst van hun bedrijf. Bijenbosjes en bloemranden voor het verbeteren van de biodiversiteit, een gezonde bodem en schoon slootwater zijn hier een voorbeeld van.

OOST-EUROPESE WERKNEMERS In de fruitsector zijn, vooral tijdens het plukseizoen, veel Oost-Europese werknemers te vinden in de Betuwse fruitbedrijven. Over deze arbeidsmigratie en de huisvesting van de migranten spraken de koning en koningin met de directeur van Flexible Workforce Group VDU.

Na deze gesprekken in de zon verplaatste het gevolg zich naar het pakstation van Fruitmasters. Hier begeleidde de directeur de Oranjes door een tweetal hallen. Het verschil tussen het sorteerproces en verpakken in het verleden en het heden werd hier onder de aandacht gebracht. Waar deze werkzaamheden vroeger handmatig werden uitgevoerd, gebeurt dit nu grotendeels machinaal. Een nieuwe machine die appels op een duurzame manier verpakt werd deze dag in gebruik genomen. Koning en koningin kregen de eerste duurzaam verpakte appels overhandigd.

Het koppel eindigde de tour in Geldermalsen met wat uitleg over de supermarkten waaraan de Koninklijke Fruitmasters leveren, gevolgd door een aantal luxe uitziende en smakende lekkernijen, gemaakt van streekproducten.

Kijk voor tientallen foto's van het koninklijk bezoek op de speciale fotopagina.