Kortparkeren-locaties voor grote voertuigen

GELDERMALSEN Het college van B en W van Geldermalsen heeft locaties voor het kort parkeren van vrachtwagens binnen de bebouwde kom aangewezen. Op andere plaatsen mag niet geparkeerd worden. Voor lang parkeren (langer dan 4 uur) moeten ondernemers op zoek naar eigen parkeermogelijkheden. Vanaf 1 januari 2016 gaat de gemeente optreden tegen langparkeren van vrachtwagens. 6 juni is er van 9.30 -11.30 uur een informatieochtend voor bedrijven.

Het parkeren van grote voertuigen op de openbare weg in woonwijken en bedrijventerreinen kan voor onveiligheid en overlast zorgen. Voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter mogen niet in de bebouwde kom parkeren. Dit staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Geldermalsen.

Omdat het soms nodig is om even te kunnen parkeren voor pauze, wachten op een aanhanger/oplegger en aan- en afkoppelen wees het college plekken in de bebouwde kom aan waar kort parkeren met grote voertuigen mag.

Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor kortparkeren is een uitwerking van de Visie Vrachtverkeer Geldermalsen. Doel van de visie is om de veiligheid en uitstraling in woonwijken en bij bedrijventerreinen te verbeteren zodat het woon- en ondernemersklimaat optimaliseert. Het uitgangspunt van de Visie Vrachtverkeer is dat bedrijven in hun eigen parkeerbehoefte voorzien. Direct laden/lossen mag overal als er op de veiligheid en doorstroming van het overige verkeer gelet wordt.

Vanaf 1 januari 2016 mag op de meeste locaties nog maximaal 4 uur geparkeerd worden. Zo kunnen veel chauffeurs deze parkeerplaatsen gebruiken. Er is bewust voor gekozen om de parkeerduur niet per direct in te perken. Bedrijven zonder of onvoldoende eigen parkeerruimte, krijgen voldoende tijd om op zoek te gaan naar eigen parkeerlocaties. Op www.geldermalsen.nl/vrachtparkeren kunnen bedrijven met parkeerplaatsen deze voor verhuur aan collega's aanbieden.

Op zaterdag 6 juni is er van 9.30 tot 11.30 uur een inloopochtend in het gemeentehuis voor bedrijven. Wethouder Ton van Maanen en medewerkers geven uitleg en beantwoorden vragen. Er is informatie over de aangewezen parkeerlocaties en een 'prikbord' waar bedrijven beschikbare parkeerruimte aan kunnen bieden. Bijvoorbeeld op een leegstaande bedrijventerrein.