• Groninger Museum

Kunstlezing 'De Romantiek in het Noorden'

NEERIJNEN In het Stroomhuis Neerijnen geeft Lisette le Blanc op donderdag 12 april vanaf 14 uur een kunstlezing over de tentoonstelling 'De Romantiek in het Noorden', met werk van Barend Koekkoek, Wijnand Nuijen en Andreas Schelfhout in een internationale context. De tentoonstelling in het Groninger Museum – recht tegenover het NS station - is de aanleiding voor deze kunstlezing.

Deze expositie is het eerste internationale overzicht van Noord-Europese landschapschilderkunst uit de Romantiek. Dramatische landschappen met woeste zeeën, imposante bergen en vulkaanuitbarstingen worden getoond. Maar ook wisselen stille maannachten en serene velden elkaar af. Plekken waar de eenzame passant tot rust komt. Het gaat om ruim 95 prachtige werken uit Nederland, Duitsland, Scandinavië en Groot-Brittannië.

De landschapschilderkunst nam tijdens de Romantiek (ca. 1800-1850) een hoge vlucht. Deze tentoonstelling presenteert de Nederlandse Romantiek voor het eerst in een internationale context en laat zien hoe belangrijke Nederlandse kunstenaars als Barend Koekkoek, Wijnand Nuijen en Andreas Schelfhout zich verhouden tot hun beroemde buitenlandse tijdgenoten, met kunstenaars als J.M.W. Turner in Engeland, Caspar David Friedrich in Duitsland en Johan Christian Dahl in Noorwegen. De schilderijen spreken nog steeds tot de verbeelding. In die periode ontstond een nieuwe opvatting die een bepalende invloed heeft gehad op de moderne kunst. Schilders keken niet meer alleen zorgvuldig om zich heen; ze keerden ook de blik naar binnen, naar hun eigen innerlijk. De landschappen die zij schilderden zijn net zo gevarieerd en veranderlijk als de gemoedstoestanden van de mens.

De expositie in het Groninger Museum is nog tot 6 mei te bezoeken.

Reserveren voor de kunstlezing via www.stroomhuisneerijnen.nl – entree €12,50