KWC, ROC Rivor en gemeente Culemborg tekenen intentieverklaring

CULEMBORG Op 23 juni is door Joke Hengefeld, directeur Koningin Wilhelmina College (KWC) uit Culemborg, Cees Brouwer voorzitter College van Bestuur, ROC Rivor en Collin Stolwijk, wethouder namens de Gemeente Culemborg een intentieverklaring getekend. De drie partijen hebben de intentie uitgesproken om in de toekomst te komen tot een doorgaande leerlijn voor vmbo-leerlingen naar een mbo-startkwalificatie op de locatie van het KWC in Culemborg.

Docenten van het KWC en Rivor zijn sinds 2014 bezig in het uitwerken van ideeën voor een transparant onderwijskundig ontwerp, waarin beroepsgericht leren en de beroepskwalificatie centraal staan en die essentieel is voor een goede aansluiting op de regionale arbeidsmarkt. De gemeente Culemborg juicht deze samenwerking tussen het vo en het mbo toe. Collin Stolwijk: ,,Het gaat erom dat individuen kunnen groeien en zodanig vanaf het vo, via het mbo naar de arbeidsmarkt worden gefaciliteerd. Zij moeten op hun eigen niveau hun passie en talenten kunnen ontwikkelen. Vandaag is weer een belangrijke stap voorwaarts gezet voor dat doel." Na de ondertekening zal de samenwerking tussen ROC Rivor, KWC en de gemeente Culemborg worden geïntensiveerd.

Plusprogramma

De samenwerking is de opmaat naar een Plusprogramma met het MBO waarin Dienstverlening de opleidingsrichting is. Daaronder vallen alle zorg-, welzijn en economie-opleidingen die Rivor aanbiedt. Een Plusprogramma met strakke lijnen, waarin voor leerlingen ook het perspectief op het Hoger beroepsonderwijs wordt meegenomen. In het programma wordt veel aandacht besteed aan studiebegeleiding door speciale loopbaancoaches. Hierdoor verloopt het studiekeuzeproces van de leerlingen soepeler en wordt voortijdig schooluitval teruggedrongen. Vmbo-leerlingen kunnen zo in de toekomst op het KWC een startkwalificatie behalen.

De gemeente Culemborg is partner vanuit de doelstelling om de aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt mede vorm te geven. Binnen de samenwerking wordt nadrukkelijk input van het bedrijfsleven georganiseerd. Dit moet leiden tot speciale leerlijnen in samenwerking met het bedrijfsleven.

Het KWC loop landelijk voorop in het realiseren van vernieuwend voorbereidend beroepsonderwijs. De resultaten van het vmbo zijn uitstekend en liggen op het gebied van beroepsonderwijs ver boven het landelijk gemiddelde. Het KWC heeft zich jaren voorbereid op de samenwerking en is er klaar voor om, op alle niveaus, een uitstekende aansluiting met het kwalificerende beroepsonderwijs te realiseren.

ROC Rivor is hét opleidingscentrum in Rivierenland en biedt middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. Er zijn vestigingsplaatsen in Tiel, Geldermalsen en Zaltbommel. ROC Rivor rust mensen toe voor samenleving, arbeidsmarkt en passend vervolgonderwijs. Dit wordt mede gerealiseerd door intensieve samenwerking met de partners in de regio, waaronder gemeentes, scholen, bedrijven en instellingen.