• BDU

Laatste begroting gemeente Neerijnen ruim sluitend

NEERIJNEN Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen is tevreden over haar laatste volledige begroting voor het totstandkomen van de nieuwe gemeente West Betuwe. Sinds het bestaan van de zelfstandige gemeente Neerijnen is dit de 41ste begroting maar tevens dus de laatste. Het is aan de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe, die vanaf 1 januari 2019 aantreedt, om vanaf dat moment de begrotingen vast te stellen.

Het college biedt een ruim sluitende begroting met een positieve meerjarenbegroting aan de gemeenteraad aan ter vaststelling en steekt de trots daarover niet onder stoelen of banken. Wethouder financiën Rian Verwoert: ,,Hiermee kan Neerijnen, ook in financiële zin, een positieve bijdrage leveren aan de start van de gemeente West Betuwe."

De begroting 2018 sluit met een overschot van € 350.000, dat oploopt tot ruim € 800.000 in 2021. Omdat in het laatste jaar van het bestaan van Neerijnen geen omvangrijk nieuw beleid wordt opgestart, is de begroting als beleidsarm te omschrijven. Dat wil niet zeggen dat het sluitend zijn van de begroting daarmee als vanzelfsprekend kan worden beschouwd. Met name binnen het Sociaal Domein wordt ook Neerijnen geconfronteerd met alsmaar toenemende kosten waarbij met name de jeugdzorg extra middelen vraagt. Mede door het inzetten van de gereserveerde middelen voor het Sociaal Domein is het college erin geslaagd die problemen het hoofd te bieden.

KOSTEN SAMENWERKING De samenwerking met Geldermalsen en Lingewaal, de andere West Betuwe-gemeenten, brengt eveneens extra kosten met zich mee, zij het dat daarvoor ook extra middelen voor worden ontvangen. In overleg met de gemeente Geldermalsen en Lingewaal wordt in de drie gemeenten voorgesteld de tarieven voor de Onroerendezaakbelasting te handhaven op het niveau van 2017.

De begroting 2018 zal nu het bestuurlijke proces ingaan dat zal leiden tot vaststelling in de besluitvormende vergadering van de Raad op 26 oktober. Daarna wordt de begroting naar de provincie gezonden voor de vereiste goedkeuring.