Laatste kans voor basisschool Minzerie Enspijk

ENSPIJK Jaren vocht het dorp Enspijk samen met het schoolbestuur Fluvium voor het behoud van haar basisschool. Die strijd lijkt vergeefs. Wellicht moegestreden heeft een aantal ouders aangegeven hun kinderen elders naar school te doen. Daarmee dreigt het leerlingenaantal te laag te worden om nog verantwoord onderwijs te bieden. Ondanks de prognoses die aangeven dat er groei in het aantal leerlingen zit en ondanks het plan voor samenwerking met de basisschool in Rumpt waardoor op beide scholen kwalitatief goed onderwijs geboden kan blijven worden. Tenzij het tij keert en leerlingen terugkeren dan wel voldoende nieuwe leerlingen zich aanmelden, sluit de Minzerie met ingang van het nieuwe schooljaar.

Het teruglopen van het aantal leerlingen speelt in heel Nederland. ,,In plaats van elkaar leerlingen af te snoepen kun je als kleine scholen veel beter nauwer gaan samenwerken. Samen sta je sterker,'' vindt Margreet van Iterson, locatiedirecteur van de Minzerie. ,,Zo'n samenwerking, met in de toekomst een fusie, staan wij voor met basisschool de Springplank in Rumpt. Ook een kleine school met in de toekomst naar verwachting rond de 55 leerlingen. Zo behouden we de leslocatie in Enspijk waar in de ochtenduren de taal en rekenlessen gegeven worden met in de middaguren gezamenlijke lessen in Rumpt. Daarmee kan ook het sociale element goed tot zijn recht komen. Vervoer wordt door ons geregeld. In mei is een plan, gemaakt op basis van input vanuit de ouders, voorgelegd aan de ouders.''

Ouders lijken niet te kunnen kiezen. ,,Er heerst een soort van patstelling in het dorp,'' denkt ouder Anouk Zevenbergen. ,,Gevoed door de verhalen die je bij de bakker of de supermarkt hoort. Iedereen kijkt naar elkaar en denkt van als die weggaat gaan wij ook. Niemand wil de laatste zijn. Terwijl het juist zou moeten zijn van ik wil graag dat mijn kinderen hier in Enspijk op school kunnen blijven, blijven die van jullie ook?'' Zelf ondersteunt zij van harte de samenwerking met de school in Rumpt die dankzij Rijkssubsidie voor fusiescholen mogelijk is.

In een laatste poging het tij te keren doet ze, daarbij gesteund door Van Iterson en Springplank directeur Maaike Heevel, een oproep aan ouders om vooral te laten weten dat men blijft. Ook nieuwe leerlingen kunnen aangemeld worden. Op de website van de Minzerie is hiervoor een speciale 'button' zodat de stand van het aantal leerlingen goed bijgehouden wordt. Het is kort dag, realiseert Zevenbergen zich. Op 1 augustus moet er duidelijkheid zijn of het doek al dan niet valt voor de Minzerie.

www.minzerie.nl

Basisschool De Minzerie werkt nauw samen met Chapeau Kinderwerk. Gezamenlijk vormen zij een integraal kindcentrum met een uniek onderwijs- en leerconcept met de klok rond onderwijs en opvang en is daarmee een mooi voorbeeld van hoe een kleine school toch uitstekend onderwijs kan bieden. Gevestigd op een unieke groene leslocatie, met alle ruimte voor buitenspel en een minikinderboerderij met moestuin. De kracht van de Minzerie is het individuele onderwijs waar veel maatwerk mogelijk is. De onderwijsresultaten zijn hoog en dit jaar won de school samen met twee andere Fluviumn scholen de nationale onderwijsprijs voor het project met de digitale plusklas. Een van de innovatieve manieren om door samenwerking als kleine scholen toch kwalitatief goed onderwijs te bieden. ,,Kleine scholen hebben juist toekomst,'' aldus Van Iterson. ,,We willen heel graag deze mooie lesplaats behouden voor het dorp Enspijk, als het eenmaal weg is komt het niet terug. Door samenwerking met de school in Rumpt kan de Minzerie open blijven, maar dan moeten er wel voldoende kinderen zijn. De prognoses zijn in ieder geval positief, over een aantal jaren kunnen we op 40 leerlingen zitten. Maar dan moeten de huidige leerlingen wel blijven.''

Op de foto: vlnr Ouder Anouk Zevenbergen, locatiedirecteur van de Minzerie Margreet van Iterson en Maaike Heevel, directeur van de Springplank.