• ZRT
  • ZRT

Lampjesactie ziekenhuis brengt licht voor kwetsbare ouderen

TIEL De jaarlijkse Lampjesactie van de stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland beleeft dit jaar op vrijdagmiddag 7 december zijn achtste editie. De opbrengst wordt gebruikt om het leven van oudere, kwetsbare patiënten in het ziekenhuis te verlichten.

Nieuw is, dat er geen verlicht frame van een corsowagen voor het ziekenhuis staat: alle corsoclubs konden de wagens van het Fruitcorso goed verkopen. Daarom heeft de stichting, samen met het ziekenhuis, gekozen voor een grote kerstboom waar de 20.000 lampjes in worden gehangen. De Lampjesactie begint op vrijdag 7 december en loopt tot in maart 2019, al is de kerstboom dan natuurlijk allang weg.

Naast de hoofdingang staan dit jaar ook wensbomen: mensen kunnen er een herinnering of wens kwijt over een geliefde of overledene. Daarmee haakt het ziekenhuis in op de grote herinneringsboom die op de Groenmarkt van Tiel staat, waar dergelijke wensen ook kunnen worden opgehangen. Presentator Joris Linssen komt er mee op nationale televisie in de kersttijd.

Het principe is hetzelfde als andere jaren; via www.vriendenvanzrt.nl, of met de donatiekaarten die overal in het ziekenhuis in houders staan is een donatie van 5 euro of meer mogelijk. Voor elke 5 euro gaat er een lampje aan in de boom. De kaart kan dan meteen in een inzamelton worden gedaan. De donatiekaarten bevatten bovendien een strookje waarop de herinnering of wens voor de bomen naast de hoofdingang kunnen worden geschreven. Het ziekenhuis verschaft de lintjes en pennen.

De opbrengst van de Lampjesactie in deze kersttijd, wordt voor een groot deel gebruikt voor het aanleggen van een bezinningstuin naast het hospice van verpleeghuis Vrijthoof, naast het ziekenhuis. Ook de stichting Roparun, het ziekenhuis heeft een eigen team dat jaarlijks meedoet aan deze marathon, draagt bij in de kosten. De bezinningstuin is afgeschermd, je kunt er even tot rust komen, nadenken of met een naast spreken in de tijd dat je zelf of een familielid in het hospice verblijft.

In het ziekenhuis zelf wordt met de opbrengst vooral het verblijf en de activering van ouderen veraangenaamd en bevorderd. In het afgelopen jaar is er apparatuur voor beweegtherapie, aankleding van wachtruimten, verfraaiing van muren en een aantal kookworkshops voor oudere kankerpatiënten en hun mantelzorgers mee betaald.

De opbrengst van dit jaar gaat naar hulpmiddelen die ouderen die zijn opgenomen meer laten bewegen, in en bij het bed, maar ook elders in het ziekenhuis.

De kerstboom voor het ziekenhuis is een schenking van: Hans Kuiper uit Beusichem, hij is geplaatst door aannemer Gebr. Van der Netten Van Stigt.

De wensbomen zijn geschonken door Flora Nova uit Ophemert.

Een derde doel om ouderen meer mobiel te houden is het verzorgen van kookworkshops waaraan oudere kankerpatiënten en hun mantelzorgers kunnen deelnemen. In samenwerking met ROC Rivor is deze workshop ontwikkeld. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de verpleegafdeling.

Foeken: ,,We zijn het eerste ziekenhuis in Nederland dat hiermee start. Het is noodzakelijk, want 70 procent van de ouderen komt hier min of meer ondervoed binnen. Het eten smaakt ze niet meer, ze vinden het niet nodig om voor zichzelf te koken of leven alleen op kant-en-klaarmaaltijden. En bij kankerpatiënten signaleren we regelmatig een verandering in het smaakpatroon. We hebben een gespecialiseerde kok bereid gevonden om samen met ROC Rivor voor deze doelgroep een speciale workshop te ontwikkelen. Ik verwacht dat deze snel navolging zal krijgen.''

De stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland, de Corsoclub Zoelen, medewerkers en het Roparunteam 166 van het ziekenhuis trapten de lampjesactie af. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel en het Roparun-team 166. Doneren kan via speciaal daarvoor bestemde kaarten in de hal van Ziekenhuis Rivierenland of via www.vriendenvanzrt.nl.