LANDER presteert goed maar wordt toch opgeheven

GELDERMALSEN Het Algemeen Bestuur van LANDER behandelde op 15 juni in één vergadering zowel de jaarrekening over 2014 als het voornemen tot opheffing van LANDER per 1 januari 2016. Een bijzondere combinatie.

De jaarrekening liet zien dat LANDER, de sociale werkvoorziening in de regio, wederom een goed jaar draaide. Het financieel resultaat was maar liefst zo'n twee miljoen euro beter dan begroot. LANDER behaalde een winst van een half miljoen euro. Onder andere door onverminderde focus op plaatsing van WSW'ers bij "gewone" werkgevers, en strakke kostenbeheersing .

Toch volgt nu opheffing en is de directeur van LANDER, Jan van de Sluis, nog steeds een heel tevreden man. Hoe kan dat?

Allereerst is van de Sluis natuurlijk blij met zo'n goed resultaat. De uitvoering van de WSW kost gemeenten in Nederland meestal veel geld. Zo niet hier in Rivierenland. Hij is trots op alle medewerkers van LANDER in (steeds meer) detachering, groen, schoonmaak en montage/verpakking die daaraan meewerkten. En hij is alle werkgevers en opdrachtgevers in de regio die dat mogelijk maakten, dankbaar.

Toch is hij ook blij met die opheffing. Hij legt uit: ,,LANDER voert de wet Sociale Werkvoorziening uit. Per 1 januari 2015 is de instroom in die wet gestopt. Het wordt een soort sterfhuisconstructie. Dat is natuurlijk geen basis voor de toekomst. Bedenk echter dat er gewoon mensen met een arbeidsbeperking van school zullen blijven komen en een beroep doen op de sociale diensten van de gemeenten voor ondersteuning. Wij hebben laten zien dat we in staat zijn deze mensen naar werk te begeleiden. Het is dus logisch om de kennis en kunde van LANDER te combineren met de expertise van de sociale diensten. En dat is precies wat er per 1 januari aanstaande gaat gebeuren. LANDER gaat op in de nieuwe regionale organisatie voor werk en inkomen, Werkzaak Rivierenland."

Voor de circa 1.300 WSW-ers bij LANDER heeft de fusie geen consequenties; iedereen gaat mee over naar Werkzaak Rivierenland. Van de Sluis is er tot slot trots op dat LANDER in staat is om de kosten (miljoenen euro's) van de fusie en herinrichting te financieren. Daar waar in Nederland veel gemeenten moeten bijspringen om SW-bedrijven te reorganiseren, levert in onze regio juist het SW-bedrijf de financiële middelen voor de reorganisatie van het domein werk en inkomen.

Het jaarverslag van LANDER is te lezen op www.landergroep.nl