Lander richting stichting Flex & Zeker op

GELDERMALSEN Eind juli zag - op initiatief van Lander werk & participatie - de stichting Flex & Zeker het levenslicht. De allereerste Flex & Zeker medewerker is zelfs al een feit. De stichting treedt op als werkgever voor mensen, die worden uitgeleend aan andere organisaties. Deze stichting richt zich in het bijzonder op een groep medewerkers met een arbeidsbeperking en een verminderde loonwaarde. Dit kunnen mensen zijn vanuit de Participatiewet en de Wajong.

 

Deze groep medewerkers, een "flexpool", past qua inzetbaarheid en geschiktheid op de verschillende flexvraagstukken van werkgevers. De pool richt zich op het invullen van een tijdelijke behoefte aan arbeidskracht bij werkgevers, het zogenaamde flexwerk. Deze behoefte doet zich bijvoorbeeld veel voor in de logistieke dienstverlening en in de tuinderswereld. Het streven in de pool is de werknemers continu werk te bieden door ze te herplaatsen bij een andere werkgever als het werk ophoudt bij de huidige werkgever.

 

Moederbedrijf Lander werk & participatie biedt adequate ondersteuning en begeleiding aan de medewerkers in de pool. Deze ondersteuning is de specialiteit van Lander en is daarmee onderscheidend in de flexmarkt.

Directeur Jan van de Sluis van Lander: de stichting Flex & Zeker wil allereerst flexibel en tegen een concurrerend tarief arbeid leveren aan werkgevers. Tegelijkertijd streeft de stichting ernaar om mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Flex & Zeker wil een opstap zijn voor medewerkers naar (meer) structureel werk. De aloude sociale werkvoorziening (WSW) is op slot gegaan met de komst van de nieuwe Participatiewet. Toch komen er ieder jaar weer mensen van school met een arbeidsbeperking. De stichting beoogt deze mensen werkervaring, een cv, en zo stabiel mogelijke werktijden te bieden.  

Van de Sluis verwacht dat de stichting inspeelt op de steeds luidere roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Veel werkgevers willen wel werken met mensen met een arbeidsbeperking, maar hebben daarvoor geen structureel werk. Lander slaat, met het aanbod vanuit de stichting Flex & Zeker, de brug. Een aantal ondernemingen heeft zich al als klant gemeld en de eerste medewerker is zelfs al aan het werk.

Joey Hermans is de allereerste medewerker van stichting Flex & Zeker. Hij is gedetacheerd bij Alblas, een hoveniersbedrijf en boomkwekerij in Ommeren. Alblas is trots dat hun bedrijf de primeur heeft. Joey heeft tijdens zijn praktijkonderwijs stage gelopen bij Alblas, dit heeft mogen leiden tot een betaalde plaatsing. Hij heeft het erg naar zijn zin en is blij dat hij nu zijn eigen salaris gaat verdienen.

Foto: links Joey Hermans, rechts Jacco Alblas (werkgever)