LANDER werk & participatie en UWV bundelen krachten

GELDERMALSEN UWV en LANDER werk & participatie gaan samenwerken om zoveel mogelijk mensen uit de regio met een Wajong-uitkering aan het werk te helpen. Voor de regio Rivierenland gaat het om 250 banen voor mensen met een arbeidsbeperking, waaronder de Wajong-ers.

Zowel UWV als LANDER ondersteunen werkzoekenden in hun zoektocht naar passend werk, bij voorkeur bij reguliere werkgevers. Relatief nieuw is dat LANDER dit nu ook doet voor deze doelgroep, die eerder alleen door UWV naar werk werd begeleid. Nu UWV en LANDER hun krachten bundelen, is de verwachting dat er sneller werk wordt gevonden. Rian Lukassen, regiomanager bij UWV Rivierenland: ,,Ik ben er trots op dat we dankzij deze samenwerking nog meer mensen aan het werk kunnen helpen. De combinatie van zowel de kennis en expertise van LANDER als van UWV zetten we optimaal in om activiteiten te initiëren die eerder niet of nauwelijks beschikbaar waren voor Wajongers. Denk daarbij aan de detachering van een groot aantal medewerkers bij bedrijven uit de regio. We zijn bijzonder gemotiveerd om deze samenwerking een groot succes te laten zijn."

Op diverse manieren wordt getracht om het aantal banen, afgesproken in het zogenaamde 'landelijk sociaal akkoord', voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren. Het aanbieden van Wajongers via de sociale werkbedrijven betekent een extra mogelijkheid en dus een extra kans om die 125.000 banen daadwerkelijk te realiseren.

Jan van de Sluis, directeur van LANDER: ,,We kunnen nu de expertise van LANDER en het UWV gecombineerd inzetten op vergelijkbare groepen. Daarmee ontstaat er voor werkgevers in de regio nog betere toegang tot deze arbeidskracht, zodat bijvoorbeeld detachering van grotere groepen mensen bij bedrijven nog beter te realiseren is."

De mensen die al een Wajong-uitkering hebben worden opnieuw beoordeeld door UWV om vast te stellen wat de mogelijkheden tot werk zijn. Daarnaast is er een groep die een langere opstap naar betaald werk nodig heeft, die via leerwerkplekken bij LANDER aan de slag kunnen. UWV blijft deze mensen begeleiden bij het zoeken en behouden van werk en doet dat in de regio Rivierenland vanaf nu in nauwe samenwerking met LANDER.

Het UWV gaat de huidige Wajongers herkeuren om vast te stellen wat mensen kunnen en of er mogelijkheden tot werk zijn. UWV biedt de Wajongers, die (deels) kunnen werken ondersteuning aan om werk te vinden. Dit zal via de 'bekende weg' zijn; re-integratiebedrijven. Daar is nu het sociaal werkbedrijf, LANDER in regio Rivierenland, aan toegevoegd. Vanaf 2016 zal dat worden overgenomen door de nieuwe regionale organisatie voor werk en inkomen, Werkzaak Rivierenland.