Landschapsbeheer bijzonder actief in Geldermalsen

GELDERMALSEN Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) voert in de gemeente Geldermalsen verschillende projecten uit, heeft enkele projecten afgerond en gaat er binnenkort enkele opstarten.

Nu in uitvoering is bij project 'Aanleg windsingels Geldermalsen'. Het buitengebied van de gemeente Geldermalsen biedt een karakteristiek landschap. Om dit voor de toekomst te behouden is aanleg, herstel en onderhoud van de verschillende landschapselementen van groot belang. Op deze manier blijft een aantrekkelijk gebied voor bewoners en recreanten in stand en behoudt het landschap haar waarde vanuit het oogpunt van biodiversiteit. Windsingels rond boerderijen en boomgaarden zijn kenmerkende landschapselementen in de gemeente Geldermalsen. Tijdens een grote ruilverkaveling in de jaren 60 zijn rond de nieuwe boerderijen houtsingels aangelegd. Hierdoor lagen de boerderijen in eilanden van groen die bescherming boden tegen wind. Bij goed beheer (bijvoorbeeld hakhoutbeheer met overstaanders) bieden deze singels een geschikte leefomgeving voor tal van dieren en wilde planten.

Ontwikkeling Klompenpad Tricht en Mariënwaerdt

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.

De paden lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland. Bij voorkeur door de weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Waar mogelijk worden kleine landschapselementen langs de route hersteld.

De combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de lokale bevolking die op deze manier een stukje geschiedenis van haar eigen omgeving ontdekt. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant. De opening van het Klompenpad in Tricht wordt in de zomer van 2016 verwacht.

Inmiddels afgerond is het project 'Coöperatie Hoogstamfruit Geldermalsen'. Vanuit dit project is een inventarisatie gedaan naar partijen die een rol kunnen spelen bij de verwerking van fruit van particuliere hoogstamboomgaarden in Geldermalsen. Hieruit kwam de mogelijkheid naar voren om biologisch geteeld fruit via Landgoed Mariënwaerdt te laten verwerken en te verkopen. Afgelopen oogst is deze constructie voor het eerst uitgeprobeerd tot tevredenheid van de betrokkenen.

Samen met de gemeente Geldermalsen organiseerde SLG 'Landschapsplus Renoy en Tricht'. Dit beplantingsproject was gericht erop concrete landschapsversterking rondom Tricht en Rhenoy te realiseren. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.

Project Steenuil onder de pannen

De steenuil is de kleinste uil in Nederland. Binnen het project Steenuil onder de pannen is een enthousiaste groep steenuilvrijwilligers geworven, waaruit de Steenuilenwerkgroep Geldermalsen is ontstaan. Daarnaast zijn verschillende erven in samenspraak met bewoners steenuilvriendelijk gemaakt.

In december 2015 werd er een cursus snoeien van hoogstamfruit aangeboden. Een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland liet in de praktijk zien waar men op dient te letten bij het snoeien en welke gereedschappen men hiervoor kan gebruiken.

Tot slot is het Klompenpad Rhenoijschepad aangelegd en zijn in 2013 en 2014 vele honderden nieuwe fruitbomen aangeplant in de gemeente Geldermalsen. Tevens heeft het project 'Bijenbosjes' tot veel mooie resultaten geleid.