• Leefbaar Geldermalsen

Leefbaar Geldermalsen vraagt aandacht voor verpaupering dorpen

GELDERMALSEN Leefbaar Geldermalsen heeft bijna twee maanden geleden aandacht gevraagd aan het College over de verpaupering van de dorpen in de gemeente met name vanwege het weelderig groeien van onkruid en zwerfvuil in de straatgoten,-putten, straten, stoepen, pleinen en buitengebied.

Aangezien er geen of nauwelijks actie is genomen en de verpaupering steeds grotere vormen aanneemt, is Leefbaar Geldermalsen in de pen geklommen en hebben zij een brief geschreven aan het College.

,,Anderhalve maand geleden hebben wij het College gevraagd of Geldermalsen zich heeft ingeschreven om uitverkoren te worden tot 'groenste' gemeente van Nederland, er is geen straat, plein, stoep, plantsoen of polderweg te vinden zonder onkruid of zwerfvuil", schrijven ze in hun brief.

,,Als dit het aangezicht van Geldermalsen moet zijn, dan vragen wij ons af hoe het College straks na de herindeling de kwaliteit onderhoud van straten, pleinen, stoepen, plantsoenen en polderwegen van 26 kernen en dus de leefbaarheid van West Betuwe kan waarborgen. Heel even (drie dagen) na de eerste kritiek van Ed Goossens en Jos Rietbergen leek het erop dat het college zich aangespoord voelde om met voortvarendheid het weelderig tierend onkruid aan te pakken. Veel verder dan de genoemde dagen is het College niet gekomen, want wat er geschoffeld en weggebrand werd, heeft plaats gemaakt voor groen, groen en nog eens groen onkruid in volle omvang. Als er geen toezicht is op alle welwillende medewerkers van Werkzaak dan zal de kwaliteit van onderhoud echt niet verbeteren. Leefbaar Geldermalsen (straks Leefbaar West-Betuwe) realiseert zich terdege dat wij een morele verplichting hebben naar de mensen van Werkzaak, maar tegelijker tijd hebben onze burgers in alle kernen (nu 11 en straks 26 kernen) recht op schone en goed onderhouden wegen, straten, parken, plantsoenen en buitengebied.

College doe er iets aan: 'We zijn er voor de burger en niet andersom het'."