Leefbaarheidsbudget Geldermalsen voor project in wijk, buurt of dorp

GELDERMALSEN - Ook in de gemeente Geldermalsen worden inwoners steeds meer gestimuleerd eigen initiatief te nemen waar het gaat om behoud en versterking van de leefbaarheid in hun directe woonomgeving.Er zijn al aardig wat voorbeelden te noemen waar een enthousiaste groep mensen geheel op eigen kracht erg leuke en succesvolle projecten heeft gerealiseerd. Soms heeft een initiatief wat steun in de rug nodig, de ene keer in praktische zin, de andere keer financieel. Het gemeentebestuur heeft hiervoor een Leefbaarheidsbudget beschikbaar waarop desgewenst een beroep kan worden gedaan.De omvang van het budget is beperkt. In totaal is een bedrag beschikbaar van € 100.000,--, maximaal wordt per initiatief € 10.000 toegekend. Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen moeten initiatieven voldoen aan een aantal spelregels die te vinden zijn op www.geldermalsen.nl Initiatieven moeten uiterlijk 16 januari bij het gemeentebestuur zijn ingediend.