• Sophie van Hogendorp

Leefbaarheidsbudget in Raad maart

GELDERMALSEN De eerstvolgende raadsvergadering van de gemeente Geldermalsen is op dinsdag 3 maart om 20.00 uur.

Op de agenda staan twee hamerstukken. In de commissievergaderingen zijn deze raadsvoorstellen besproken. Over beide voorstellen is overeenstemming en dus geen discussie in de raad meer nodig.

Het gaat om de Representativiteitsverklaring voor een zendmachtiging Stichting Regio Omroep Betuwe en om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Geldermalsen 2015.

Op 17 februari zijn de winnende projecten van de pilot leefbaarheid bekend gemaakt. In de raadsvergadering neemt de raad een officieel besluit over de keuze en de toekenning van de budgetten per project.

De complete agenda en de stukken staan op www.geldermalsen.nl.