• ngarophemert9.jpg
    Prins Willem Alexanderschool aan de Blankenbergerstraat

    Archief BDU

Leerlingenkrimp Neerijnen houdt aan tot 2022

NEERIJNEN Het aantal basisschoolleerlingen in Neerijnen daalt de komende jaren met bijna acht procent. Na 2022 krabbelt dit aantal iets op.

Dat blijkt uit cijfers van bureau Pronexus tegen de achtergrond van een discussie die de gemeenteraad begin december voert over onderwijshuisvesting in de gemeente.

Neerijnen kampt al enige tijd met dalende leerlingenaantallen. Momenteel zijn er 1.145 kinderen die naar de basisschool gaan. De krimp zet door tot 2022 (prognose: 1.057 leerlingen), waarna het cijfer rond 2030 weer tegen de 1.100 aan zit. Prognoses laten daarna weer een lichte daling zien. Toch is de huidige krimp volgens Pronexus bescheiden ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen.

Door de dalende hoeveelheden hebben de elf basisscholen ruimte over. De gemiddelde leegstand bedraagt bijna 1.900 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Dit cijfer stijgt na 2030 tot ruim 2.100 vierkante meter wat neerkomt op nog geen twee lokalen per school. Pronexus wijst erop dat de werkelijke leegstand vaak minder omvangrijk is, omdat scholen leegstaande lokalen bijvoorbeeld gebruiken als computer- of overblijflokaal. Ook hebben scholen onder voorwaarden de mogelijkheid om lokalen te verhuren aan andere partijen zoals buitenschoolse opvang. Pronexus adviseert gemeente Neerijnen wel om duidelijke regels vast te stellen over verhuur en medegebruik - nu zijn deze nog onduidelijk. De laatste verordening onderwijshuisvesting dateert van 2007, terwijl landelijke regelgeving sindsdien is veranderd.

Van de elf basisscholen in Neerijnen vallen er zes onder het bestuur van Fluvium en vier onder de vleugels van PCOB. De elfde school is de basisschool op gereformeerde grondslag in Waardenburg. De aanstaande fusie tussen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal in 2019 heeft mogelijk gevolgen voor het aantal scholen. De opheffingsnorm staat nu op 63 leerlingen, maar de nieuwe GNL-gemeente stelt straks een nieuwe norm vast.