• Foto: Sophie van Hogendorp

Leerlingenvervoer blijft zoals het is

GELDERMALSEN - Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de regels rondom het leerlingenvervoer te houden zoals ze nu zijn. Dat voorstel wordt aanstaande donderdag besproken door de Commissie Samenleving. Op dit moment worden er 126 leerlingen naar school gebracht middels het leerlingenvervoer. Dertien van deze kinderen vanwege hun geloof, de overige leerlingen vanwege een handicap. Wethouder Niko Wiendels: ,,Voor beide groepen is er een wettelijke regeling die stelt dat er leerlingenvervoer beschikbaar moet zijn waarmee leerlingen naar de dichtstbijzijnde geschikte school gebracht kunnen worden.'' Onderdeel van deze regeling is dat de eerste zes kilometer voor eigen rekening zijn en dat ouders een eigen bijdrage betalen als er een afstand van meer dan twintig kilometer afgelegd moet worden. Het in stand houden van het leerlingenvervoer kost de gemeente 630.000 euro op jaarbasis. Wiendels: ,,Het enige wat we aan de regeling willen toevoegen is dat ook hoogbegaafde kinderen gebruik moeten kunnen maken van het leerlingenvervoer.''