• Google Maps

Leidsche Hoeven combineert natuur, recreatie en zorg

TRICHT De gemeenteraad van Geldermalsen heeft dinsdag ingestemd met het voorstel 'Oude Hoevenseweg 8 Tricht'. Hiermee wordt het mogelijk om de Leidsche Hoeven om te toveren tot een plek waar natuur, recreatie en dagbesteding samenkomen.

door Sophie van Hogendorp

t @sophiehogendorp

De eigenaar van het perceel Oude Hoevenseweg 8 heeft een plan ontwikkeld om de huidige bebouwing te verbouwen en gedeeltelijk uit te breiden met nieuwbouw. ,,De hoofdopzet van het plan is om mensen met een beperking via dagbesteding op de locatie of in de directe omgeving werkzaamheden te laten verrichten (vooral op het vlak van natuur- en landschapsonderhoud). De gebouwen zullen verder deels als bezoekerscentrum gaan fungeren. Ook een kleine landgoedwinkel en een kleine horecavoorziening (theetuin) maken onderdelen uit van het plan. Een bestaand bijgebouw wordt ingezet voor bed and breakfast." Dat is te lezen in het raadsvoorstel.

Omdat de plannen niet in het huidige bestemmingsplan passen, werd een procedure gestart om het bestemmingsplan te wijzigen. Hiertegen kon bezwaar gemaakt worden in de vorm van zienswijzen. Er werd slechts één zienswijze ingediend, van het Waterschap Rivierenland. Naar aanleiding hiervan is het voorstel aangepast om misverstanden te voorkomen.

Eerder al spraken de leden van de raadscommissie Grondgebied zich positief uit over de ontwikkeling van de Leidsche Hoeven. In de raadsvergadering van dinsdag ging de raad dan ook unaniem akkoord met het plan. Het college van burgemeester en wethouders is hier blij mee. ,,Doordat het boerderijcomplex kan worden omgevormd naar een multifunctionele voorziening wordt een impuls gegeven aan de leefbaarheid van het landelijke gebied. Dit onder meer door werkgelegenheid te bieden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en door een versterking van de toeristisch-recreatieve structuur van het gebied."