• Robin van Lonkhuijsen

Lichte stijging WW-uitkeringen in Rivierenland

GELDERMALSEN Het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland is in januari licht gestegen tot 5.005. Een stijging in het begin van het jaar is gebruikelijk, maar de trend blijft dalend. De ontwikkeling van de WW is in Rivierenland gunstiger dan landelijk.

Voor 2017 worden meer banen en vacatures verwacht. Ook het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt toe. Vooral voor technische en hogere ICT-beroepen, maar in toenemende mate ook voor beroepen in de zorg. Dat betekent dat er meer kansen voor werkzoekenden ontstaan, maar dan moeten ze wel de juiste kwalificaties hebben.

Eind januari waren er in de Rivierenland 95 WW-uitkeringen meer dan eind december. Dat is een stijging van 2%. Dat de WW in januari stijgt is heel gebruikelijk. In de winter is er minder werk in sectoren als landbouw, bouw en horeca. Bovendien zijn er relatief veel tijdelijke contracten die op het einde van een kalenderjaar aflopen. Een deel van die contracten wordt niet verlengd, waardoor mensen in de WW komen. Voor een goed beeld van de arbeidsmarkt is het beter om de ontwikkeling over een langere periode te bekijken. Dan overheerst duidelijk de dalende lijn. Het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland is nu 735 lager dan een jaar geleden, een daling van 13%. Landelijk was de daling 10%.

SAMENWERKING IN DE REGIO Om werkzoekenden kansen te bieden om in een van de kansrijke beroepen aan het werk te gaan, worden in de regio's regelmatig initiatieven ontplooid. Zo is er in Rivierenland een Startplein Techniek-bijeenkomst georganiseerd. Voorafgaand aan de Techniek-bijeenkomst vonden er kennismakingsgesprekken met de aangemelde kandidaten plaats door medewerkers van Werkzaak (waaronder UWV), Leerwerkloket en de twee opleidingsbedrijven. Deze werkzoekenden werden tijdens de Startplein Techniek bijeenkomst gepresenteerd aan de ondernemers. Iedereen kreeg de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken naar vervolgmogelijkheden voor een duurzame verbinding.