• Lintjesregen gemeente West Betuwe

    Raphael Drent

Liefst 15 koninklijke onderscheiding bij lintjesregen West Betuwe

BEESD Vrijdag 26 april reikte burgemeester Harry Keereweer tijdens de Lintjesregen maar liefst 15 koninklijke onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente West Betuwe.

De dames D. (Dittie) van Zee-van Arendonk uit Herwijnen, A. (Atie) Bom-den Tuinder uit Geldermalsen, A. (Addy) Bambacht-van Horssen uit Hellouw, G. (Geert) Bambacht-van Horssen uit Hellouw, J.G.L.M. (Jacqueline) Huisman-van Berkel uit Geldermalsen, Q. (Quirina) Beverloo-Kolff uit Deil, J.P.M. (Josien) van Mourik-van Driel uit Deil, C.G. (Cor) Keij-van Rijnsbergen uit Deil, M.A.E. (Marijke) van Haaften-de Groot uit Geldermalsen en de heren P.E.M. (Peter) Tromp uit Deil, F.A. (Frans) van Dam uit Opijnen, R.J. (René) Vreekamp uit Vuren, drs. B. (Bram) Trouwborst uit Tricht, E.P.H.M. (Ed) van Sambeek uit Vuren en J.M. (Jan) van Ruijven uit Asperen ontvingen een koninklijke onderscheiding.

Die onderscheiding ontvingen zij namens zijne majesteit de koning uit handen van burgemeester Harry Keereweer. De gedecoreerden werden daarvoor zoals dat heet 'onder valse voorwendselen' naar De Nieuwe Refter op Landgoed De Mariënwaerdt gelokt.

Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Mw. D. van Zee-van Arendonk uit Herwijnen

Sinds 1977 actief als vrijwilliger (ze was toen 16 = 40 jaar geleden);

Begonnen bij Jong Gelre afdeling Herwijnen; heeft zich ingezet bij de herindeling van Herwijnen in de jaren '80;

Vanaf 1998 raadslid en daarna fractievoorzitter voor CDA Lingewaal;

Nu nog steeds fractievoorzitter bij West Betuwe;

Medeoprichter in 1996 van Historische Vereniging Den Ouden Dijk in Herwijnen (heeft momenteel bijna 650 leden);

Jaarlijkse organisatie van de Tractortoertocht (200 tractoren);

Bestuurslid bij Stichting Onze Waal;

Actief bij de Gereformeerde kerk en EHBO in Herwijnen.

Mw. A. Bom-den Tuinder uit Geldermalsen

Ruim 40 jaar vrijwilliger;

Begonnen als bestuurslid bij Jeugdkoor De Jonge Stem in Goudswaard;

Actieve vrijwilliger bij de commissie vakantieweken voor mensen met een beperking van de Gereformeerde Gemeenten;

Vrijwilligster geweest bij kringloop De Cirkel;

Bestuurlijk actief bij vrouwenvereniging "Tryfena";

Vrijwilliger bij woon-/zorgcentrum De Rietfluit in Geldermalsen.

dhr. P.E.G. Tromp uit Deil

Bijna 50 jaar vrijwilliger;

Als begeleider bij Kinderwoorddiensten bij de Suitbertusparochie in Geldermalsen;

Verleent hand- en spandiensten bij Speeltuinvereniging Jeugdland in Deil;

Is chauffeur op de buurtbus;

Vangt nieuwe patiënten in het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel op.

Mw. A. Bambacht-van Horssen uit Hellouw

Mw. G. Bambacht-van Horssen uit Hellouw

Waar Geert is …. daar is haar zus Addy ook!

1965-1991 hebben zij samen de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging beheerd (bardiensten, schoonmaken, tenues wassen);

Verleenden in de jaren '80 hand- en spandiensten voor de plaatselijke basisschool;

Maken samen het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente in Hellouw schoon;

Helpen bij de opening van het winterwerk;

Ze organiseren beiden een collecte: Addy voor de Geestelijke Gehandicapten en Geert voor de Brandwondenstichting.

Dhr. F.A. van Dam uit Opijnen

bijna 50 jaar vrijwilliger;

Begin jaren '70 lid van de vrijwillige brandweer Opijnen geweest;

Vanaf 1980 tot heden actief bij de Hervormde Gemeente Opijnen als: koster, verricht schoonmaakwerkzaamheden en klein onderhoud, ouderling, kerkrentmeester, voorzitter van het college van Kerkvoogden, onderhoud tuin en terrein rondom de kerk en pastorie, regelt organisten, organiseert klusdagen, is lid van de bingocommissie, haalt oud papier op, is mede organisator van de plantjesmarkt, is lid van het restauratiecomité;

Is lid van het 4-mei comité Opijnen die jaarlijks de dodenherdenking organiseert.

Mw. J.G.L.M. Huisman (Jacqueline uit Geldermalsen

Sinds 25 jaar een actieve trouwe vrijwilliger;

Begonnen als bestuurslid bij de Suitbertusparochie Geldermalsen (ze schrijft o.a. vieringen voor en met kinderen);

Is lid van de cliëntenraad van Santé Partners (voorheen de STMR);

Zet zich als vriend van de Mariënwaerdt in om het landgoed in stand te houden (o.a. ledenwerven tijdens de fairs en allerlei klus- en tuinwerkzaamheden);

Is lid geweest van de Adviesraad voor het Sociale Domein bij de voormalige gemeente Geldermalsen;

Is secretaris bij de Vrienden van de Elisabethhof in Culemborg bij een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie.

Mw. Q. Beverloo-Kolff uit Deil

Is sinds de oprichting lid van het Christelijk Gemengd Koor Jubilate Deo; dit koor vierde in oktober 2018 het 50 jarig bestaan;

Sinds het begin is ze lid van de Kledingcommissie, verzorgt ze het muziekarchief en het fotoarchief;

Is in de jaren '70 vrijwilliger geweest bij de Spelweek in Deil;

Heeft in 1985 Kinderkoor De Lingebloesem opgericht;

Is vrijwilliger bij Zorgcentrum De Lingehof in Beesd.

Dhr. R.J. Vreekamp uit Spijk

Is in 2019 precies 40 jaar geleden met vrijwillige werkzaamheden begonnen;

Bij Veilig Verkeer Nederland afdeling Vuren/Dalem. Dit werd later VVN Lingewaal en momenteel is men bezig met VVN West Betuwe;

Hij was in 2001 medeoprichter van historische vereniging Spijk en Vogelswerf en is daarbij momenteel voorzitter;

Bij Welzijn West Betuwe is René vrijwilliger bij de open eettafel Spijk en is hij actief lid van de werkgroep Seniorenmarkt;

Als vrijwilliger bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft hij mede het klompenpad in Vuren ontwikkelt en zorgt mede voor het onderhoud van het pad;

Is lid van de werkgroep Verkeer en Vervoer van de KBO Gelderland;

Was medeoprichter van de SAL (Senioren Activiteiten Lingewaal);

Organiseert als secretaris van de jubileumcommissie FNV Regio Rivierenland jaarlijks een bijeenkomst waarbij gemiddeld 200 jubilarissen worden gehuldigd;

Daarnaast doet hij mee aan schoonmaakacties van de ANWB, verleend hij hand- en spandiensten bij de Zonnebloem afdeling Lingewaal en is voorzitter geweest bij de Peuterspeelzaal in Vuren.

Dhr. B. Trouwborst uit Tricht

45 jaar vrijwilliger;

Ouderling geweest bij de Hervormde Gemeente Zoetermeer en later bij de Hervormde Gemeente Tricht vrijwillig actief geworden; was lector, organist en heeft catechisatie gegeven;

Was lid van de Ledenraad en lid van de financiële commissie van de Ledenraad van de Evangelische Omroep;

Bij het Breed Moderamen Classis Bommel was hij adviseur en tweede scriba;

Als vrijwilliger bij zorgcentrum 's Heerenloo begeleidt hij cliënten bij het wandelen;

Is extern deskundige bij de Auditcommissie van kerk in Actie van de Protestantse kerk in Nederland;

Als lid van de werkgroep Spoor Tricht vertegenwoordigde hij de plaatselijke bevolking;

Is voorzitter geweest van de WMO-raad Geldermalsen.

Dhr. E.P.H.M. van Sambeek uit Vuren

45 jaar geleden begonnen met vrijwillige werkzaamheden als voorzitter bij de plaatselijke gymvereniging ODI in Vuren;

Zich ingezet voor de uitbreiding van dorpshuis De Koels met een sporthal;

Enkele bestuursfuncties bekleed bij de Parochie H.H. Martelaren van Gorinchem;

Zijn politieke loopbaan waarschijnlijk in 1978 begonnen bij CDA Vuren/Dalem;

Vanaf 1994 raadslid bij de gemeente Lingewaal en vanaf 2010 t/m 2018 wethouder (tijdens de hectische periode rondom de fusie naast zijn portefeuille RO als projectwethouder met 2 project een boost gegeven aan het verenigingsleven in Heukelum en Herwijnen middels het MFA en een sporthal);

Vrijwilliger bij het WO2- en vliegeniersmuseum in Vuren.

Mw. M.A.E. van Haaften-de Groot uit Geldermalsen

25 jaar vrijwilliger bij dagactiviteitencentrum De Linge-oever voor mensen met een verstandelijke beperking bij bewegingsactiviteiten;

Bij de Stichting Welzijn Ouderen Geldermalsen helpt zij ouderen met de dagverzorging en helpt hen met bewegen; adviseert ouderen hoe zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Mw. C.G. Keij-Van Rijnsbergen uit Deil

Net zoals de dames Beverloo en Van Mourik is ook zij al 50 jaar lid van het Koor Jubilate Deo. Is lid geweest van de activiteitencommissie en momenteel brengt en haalt ze met haar auto nog mede-koorleden op;

Vanaf 1968 tot heden vrijwilliger bij de Nederlandse Hervormde Kerk Deil-Enspijk;

Ruim 25 jaar vrijwillig actief geweest bij Zorgcentrum De Lingehof in Beesd.

Mw. J.P.M. van Mourik-van Driel uit Deil

Net als mevrouw Beverloo al 50 jaar lid van het Christelijk Gemengd Koor Jubilate Deo; daar verzorgt zij de koffie/thee tijdens de pauze voor de leden en is bestuurslid en penningmeester geweest;

Actief vrijwilliger geweest bij de Protestantse Gemeente Deil-Enspijk als diaken, hulpkoster, onderhoud pastorietuin, secretaris diaconie, medeorganisator van de jaarmarkt en de bloemengroet. Ze bezorgt nog kerststukjes bij ouderen.

Mevrouw Van Mourik is, voor zover wij hebben kunnen nagaan, dit jaar de oudste inwoner die een Koninklijke Onderscheiding krijgt.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Dhr. J.M. van Ruijven uit Asperen

Ook ruim 50 jaar geleden begonnen met vrijwillige werkzaamheden;

In de jaren '80 en '90 secretaris en voorzitter van de BMW Clubs Nederland; is hiervan erelid en is onderscheiden met de "Friend of the Mark" een onderscheiding die door de BWM Ag in München tot nu toe maar aan 4 mensen in Nederland is uitgereikt;

Is voorzitter geweest van BMW Clubs Europa met 200 BWM Clubs over 30 Europese landen en was sinds 1928 de eerste niet Duitse voorzitter;

Bij de probus club Acquoy is hij enkele jaren voorzitter geweest;

Is als vrijwilliger verbonden aan Welzijn West Betuwe en bezoekt senioren;

Bij Sirkel (Stichting tot instandhouding van de Regionale Katholieke entiteit Leerdam) is hij vrijwilliger en bemiddelaar;

Is tijdens een bestuurscrisis bij de Karmann Ghia club Nederland in 2015 aangetreden als voorzitter; deze vereniging is onder zijn leiding in rustiger vaarwater gekomen en viert dit jaar het 25 jarige jubileum!