• Het Liliane Fonds vraag op de Landgoed Fair in Beesd aandacht voor het manifest 'Alle kinderen welkom op school'

    Lieke Esveldt

Liliane Fonds op Landgoed Fair Mariënwaerdt

BEESD Tijdens de Landgoed Fair bij de Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd, die nog tot en met morgen van 10.00 tot 18.00 uur is geopend, vraagt het Liliane Fonds aandacht voor het manifest 'Alle kinderen welkom op school'.

Landen hebben met elkaar in het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind afgesproken dat alle kinderen hoe dan ook naar school moeten kunnen. Dus óók de kinderen met een handicap. Maar juist deze kwetsbare groep blijft meestal thuis achter. Vrijwilligers van het fonds vragen bezoekers van de markt het manifest te tekenen. Deze worden met de ruim 25.000 handtekeningen die al zijn gezet, in 2019 aangeboden aan de Verenigde Naties in Genève.

Meer informatie vind je op www.lilianefonds.nl.