• De Linge-oever, zoals deze eruit komt te zien.

    Gemeente Geldermalsen

Linge-oever Geldermalsen op de schop

GELDERMALSEN In september beslist de gemeenteraad over plannen voor een kwaliteitsslag van de Linge-oever bij Geldermalsen. Er komt een wandelroute van de Lingewaarden naar het station. De jachthaven wordt vernieuwd.

door Wim Timmermans

Aan de koffietafel in het clubhuis van de jachthaven in Geldermalsen zijn de plannen voor het jachthavengebied het gesprek van de dag. De plannen hangen prominent aan de muur.

'Het clubhuis is aan vervanging toe. Er komt aan de overkant een nieuw clubhuis. De gemeente zorgt voor een casco, de rest doen we zoveel mogelijk zelf.' 'Óp de plek vaan dit clubhuis komt de nieuwe horeca. Het park wordt mooier.' 'Ze willen toeristen trekken. Maar op zondag is hier voor toeristen werkelijk niks te beleven. Ik snap niet waar het goed voor is.'

William Romkes ligt als passant met zijn boot in de haven. 'Voor boten loopt het hier dood, maar er is een station. Dat is mooi, je kunt je passagiers brengen en halen. De supermarkt ligt handig aan de haven. Het is hier prachtig. Echt een verrassing midden in de Randstad. Ik kende het niet, maar kom zeker nog een paar dagen terug met de auto. Dan ga ik fietstochten maken naar een paar dorpen. Dat is het mooie van Geldermalsen.'

Nieuwe plannen
Hij wordt op zijn wenken bediend. De nieuwe plannen voor het Linge-oever gebied zijn klaar. Wethouder Ronald van Meygaarden (DB) is enthousiast. 'We gaan het dorp met de Linge verbinden en langs de Linge een wandelroute maken van de nieuwe wijk Lingewaarden tot het station.'

Het Lingepark wordt open. Er komt een breed pad van de Kerkstraat tot de Linge. Het park wordt aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers, er ontstaat ruimte voor evenementen. Bezoekers over water worden zo uitgenodigd om te gaan eten en winkelen in het dorp. Aan de zijde van Achter 't Veer komt een 'wandelboulevard' met bankjes, groen en een fietsroute die doorloopt richting Heemtuin.

De jachthaven krijgt een andere indeling. De botensteigers worden anders met de oever verbonden. De jachthaven wordt vanuit het Lingepark en Achter 't Veer voor het publiek zichtbaar en de oevers worden aan deze zijden toegankelijk. Alleen aan de zijde van de Heemtuin blijft er eigen terrein voor de watersportvereniging. Vanaf deze kant zijn de steigers toegankelijk. Op het eigen terrein aan deze zijde gaat de watersportvereniging een nieuw verenigingsgebouw neerzetten.

Besluitvorming
In september neemt de gemeenteraad een besluit. Daarna kan een overeenkomst worden getekend met de watersportvereniging. Dan wordt begonnen met het bestemmingsplan. Realisatie van het nieuwe verenigingsgebouw start dan in het najaar van 2019; de bouw van de nieuwe horecagelegenheid eind 2020.

Visie
Ronald ven Meygaarden kijkt intussen verder. 'Dorpen moeten weer met de Linge worden verbonden. Dat willen de inwoners en de toeristen. In Rhenoy hebben we met de ontwikkelaar van de nieuwbouw afgesproken dat die heeft gezorgd voor een openbare toegang tot de Linge. Maar hij kijkt verder: 'een rondje Buren, langs het Korne is een mooi perspectief. Maar dat kost tijd en geld. Het moet samen met het waterschap en Rijkswaterstaat. De behoefte aan meer water vanwege de klimaatverandering kan dit soort plannen wellicht versnellen.'