• Linge's Zorglandgoed

Linge's Zorglandgoed kan beginnen met de bouw

DEN HAAG De Raad van State heeft vrijdagmiddag de bouw van het omstreden Linge's Zorglandgoed in Rumpt voorlopig goedgekeurd. Een verzoek van omwonenden om het bestemmingsplan en de bouwvergunning voor dit project te schorsen, is door de Raad afgewezen.

Woordvoerders van de zorginstelling maakten al eerder bekend dat ze meteen willen beginnen als het schorsingsverzoek wordt afgewezen. Dat is nu dus gebeurd. De bouw is overigens wel voor eigen risico, want de Raad van State moet nog met een eindoordeel komen in deze zaak. Dat gebeurt over ongeveer een half jaar. Beslist de Raad dat het bestemmingsplan of de bouwvergunning toch niet deugt, dan kan de bouw worden stilgelegd en mogelijk worden afgeblazen.

Zo ver komt het waarschijnlijk niet. De Raad zag nu al geen reden om het plan te schorsen, omdat de ingediende bezwaren niet konden overtuigen. Het project voor dementerenden zou onder meer in strijd zijn met de regels voor het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Linge's Zorglandgoed ligt in dat gebied met cultuurhistorische waarden die beschermd moeten worden.

Volgens de Raad is het project niet in strijd met de regels voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bovendien wordt met de inrichting van het landgoed rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden in het gebied, oordeelt de Raad.

De Raad verwierp ook het argument dat er geen behoefte is aan de 30 zorgplaatsen die op het landgoed worden aangeboden. Er worden in de omgeving wel ruim 150 zorgplaatsen aangeboden, maar de gemeente Geldermalsen vult die in bij projecten die al door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Linge's Zorglandgoed hoort daar ook bij en krijgt nu dus voorrang. Bovendien is er voor het Zorglandgoed inmiddels een wachtlijst.

De Raad erkent wel dat de omgeving van de omwonenden er anders uit gaat zien. Maar volgens de Raad valt de aantasting van die omgeving wel mee. In Nederland heeft niemand een blijvend recht op vrij uitzicht.

AANGENAAM VERRAST Initiatiefnemers Nicoline van Iperen en Cor van den Berg vertellen aangenaam verrast te zijn met de uitspraak. Twijfels of het Zorglandgoed er echt zou mogen komen, hebben ze nooit gehad. Zo was er tot april 2011 een boomgaard met een coniferenhaag die het zicht op het gedeelte waar straks het zorggebouw komt te staan, volledig wegnam. Ook de bebouwing staat ver van andere huizen af. Bovendien zijn veel suggesties van deskundigen en omwonenden overgenomen om het plan nog beter te maken.

,,Wel hadden we een lange adem en veel geduld nodig. Regelmatig kregen we vragen van familie van toekomstige zorgvragers waarom een aantal omwonenden niet blij was met de komst van het zorglandgoed. Dat vonden we moeilijk uit te leggen. Gelukkig is deze tijd nu voorbij en hebben we al met BM Bouw uit Geldermalsen gesproken over de bouwplanning. De weken ervoor zal Kievit Loon- en grondverzetbedrijf de voorbereidingen treffen en de contouren van het Zorglandgoed aanleggen. Zodra de planning definitief is, maken we deze bekend. De aanplanting van het groen volgt in het najaar."