• Linge's Zorglandgoed

Linge's Zorglandgoed Rumpt mag doorgaan

DEN HAAG De Raad van State heeft woensdag het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van Linge's Zorglandgoed bij Rumpt goedgekeurd. Ondanks eerder getoonde twijfels bij het project, vindt de Raad dat het zorgcentrum er mag komen. Alle aangevoerde bezwaren zijn door de Raad verworpen.

Omwonenden en de Vereniging Ons Dorp Rumpt klaagden bij de Raad over aantasting van leefomgeving en cultuurhistorisch landschap. Ook werd de behoefte aan een zorgcentrum op die plek sterk betwijfeld.

Linge's Zorglandgoed komt te liggen in een agrarische omgeving. Er worden 36 zorgplaatsen voor mensen met dementie gerealiseerd in een woongebouw. Verder komt er een beheerderswoning. De bedoeling is om er een groene, parkachtige omgeving te creëren.

Volgens de bezwaarmakers had de gemeente niet mogen meewerken aan het project, omdat de behoefte niet is aangetoond. De gemeente had ook moeten kijken naar vraag en aanbod van zorgplaatsen binnen de gemeenten Geldermalsen, Culemborg, Tiel en Leerdam. Daaruit zou blijken dat er geen behoefte is aan Linge's Zorglandgoed. Bovendien hoeft dit groene gebied bij Rumpt volgens de bezwaarmakers niet te worden geofferd, omdat voor het zorgcomplex ook een plek binnen de bebouwde kom kan worden gevonden.

Als de plannen voor zorgcentra in de gemeente in de komende jaren doorgaan, dan zijn er volgens de Raad 123 zorgplaatsen beschikbaar. Uit een berekening van Linge's Zorglandgoed blijkt dat binnen 10 jaar een behoefte aan 168 zorgplaatsen zal bestaan. Omdat de bezwaarmakers die berekening niet hebben bestreden met een eigen berekening, neemt de Raad aan dat de vraag het aanbod zal overstijgen in de komende 10 jaar. Daarmee vindt de Raad dat de behoefte aan Linge's Zorglandgoed voldoende is aangetoond. Daarnaast denkt de Raad ook dat de behoefte is aangetoond als men naar een groter gebied dan alleen Geldermalsen kijkt.

Ook de locatie in het buitengebied is voor de Raad geen probleem. De Raad denkt dat die plek juist geschikt is voor de zorg van dementerenden. Een locatie voor een zorgcentrum binnen de bebouwde kom is dus niet vereist. De ruim 15 hectare die Linge's Zorglandgoed nu krijgt, is ook niet beschikbaar binnen de bebouwde kom.

Dit gebied ligt binnen het cultuurhistorisch waardevolle gebied van de Hollandsche Waterlinie. Maar de Raad constateert dat het zorglandgoed niet zorgt voor een aantasting van dit min of meer beschermde landschap. Daarnaast wordt het leefklimaat van omwonenden niet aangetast. De verwachte overlast van verkeer en licht zal aanvaardbaar zijn, vindt de Raad.