Linge's Zorglandgoed voorlopig geblokkeerd

RUMPT Raad van State steekt voorlopig een stokje voor de bouw van Linge's Zorglandgoed in Rumpt.

De plannen zijn mogelijk strijdig met het ruimtelijke beleid van de provincie Gelderland. Om die reden schorste Raad van State maandag het bestemmingsplan dat de gemeente Geldermalsen voor de zorginstelling heeft opgesteld.

In afwachting van een definitieve uitspraak mag er voorlopig niets worden gebouwd aan de zuidwestelijke kant van het dorp. Volgende week start Raad van State een bodemprocedure. De definitieve uitspraak wordt eind april verwacht.

Inwoners van Rumpt proberen via Raad van State een stokje te steken voor de komst van Linge's Zorglandgoed, een landgoed voor dertig dementerende ouderen. De tegenstanders wijzen op het feit dat de initiatiefnemers vier gebouwen nastreven: drie wooneenheden plus daarnaast een pand voor het beheer van het landgoed. Dat is er één te veel. De ruimtelijke verordening van de provincie staat maximaal drie wooneenheden toe.

Maar volgens Nicoline van Iperen, samen met Cor van den Berg initiatiefnemer van het plan aan de rand van Rumpt, passen de plannen wel degelijk in het beleid van de provincie. Op een oppervlakte van vijf hectare zouden volgens de provincie "in beginsel" drie wooneenheden voor goedkeuring in aanmerking komen. Een gemeente als Buren hanteert het provinciale landgoederenbeleid ook als uitgangspunt, stelt Van Iperen, en verdubbelt de getallen. Landgoederen van tien hectare mogen in de Betuwse gemeente maximaal zes wooneenheden bouwen.

Tijdens de inspraakprocedure zijn de plannen door Linge's Zorglandgoed aangescherpt. Onder meer Het Gelders Genootschap bracht verbeterpunten in. Deze hadden geen betrekking op aan het aantal wooneenheden, aldus Van Iperen.

Van Iperen zegt de uitspraak van Raad van State nog te bestuderen. Samen met een jurist bereiden de initiatiefnemers de behandeling van de bodemprocedure voor.