'Lokale politiek vergt veel energie en geduld'

GELDERMALSEN Eind vorige maand maakte gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de lokale PvdA, Wim Timmermans bekend te stoppen met zijn gemeenteraadswerk. Per 1 januari verlaat hij de lokale politiek. Een verrassend en onverwacht bericht voor collega raadsleden en inwoners, bleek uit diverse reacties op onder meer social media.

door Jeroen Wijngaard

Timmermans zat ruim 12 jaar in de gemeenteraad van Geldermalsen waarvan 8 jaar als fractievoorzitter. Hij gaf eerder al aan dat de keuze om te stoppen vooral te maken had met zijn privéleven en beschikbare tijd voor zijn gemeenteraadswerk. In een gesprek in De Pluk gaf Wim Timmermans meer uitleg hierover en blikten we terug op 12 jaar gemeenteraadswerk.

Maandag 1 januari ben je geen gemeenteraadslid meer en heb je zoals je aangaf hopelijk meer vrije tijd. Waar kwam het idee om te stoppen vandaan?

,,Na de zomer kwam ik tot het besef dat het zo niet langer kon gaan. Je wordt enorm geleefd als raadslid en er komen steeds meer vergaderingen bij; deze worden gewoon in je agenda gezet. Zo kwamen er allemaal vergadermomenten bij op de dagen dat ik er wil zijn voor mijn zoontje Vince. In dat geval telt privé zwaarder dan een (bij)baan in de lokale politiek. Mijn persoonlijke maximum was twee à drie avonden in de week op pad voor de lokale politiek naast mijn reguliere baan maar het werd steeds meer. Ook mijn reguliere werk werd steeds drukker en dus steeds lastiger te combineren met het raadswerk. Het was echt een optelsom waarbij ik uiteindelijk een keuze moest maken."

Waarom ben je ooit politiek actief geworden?

,,Mijn moeder zat vroeger al in de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal. Ik kwam uit een echt "rood nest". Ik kwam uiteindelijk zelf bij de PvdA terecht, een partij die toentertijd dwars door alle lagen van de samenleving ging. Iets waar de partij tegenwoordig naar mijn mening niet meer in uitblinkt. Eigenlijk ben ik er automatisch ingerold.

Wat wel meespeelde was dat ik mij persoonlijk ergerde aan de gemeentepolitiek van de tijd waarin ik actief werd. De nadruk lag op veel bouwen en er werd weinig waarde gehecht aan onze groene omgeving en de menselijke maat. Projecten werden ontwikkeld met een verkeerd oogmerk. Er werd te vaak naar een verdienmodel gekeken, wat het probleem verplaatste en uiteindelijk niet de mooiste oplossing was voor de inwoners. Dat was voor mij wel een trigger om actief te worden. Nu besef ik wel dat het enorm veel tijd vergt om uiteindelijk je idealen waarvoor je actief bent te realiseren. Lokale politiek vergt veel energie en geduld."

Gaat er echt zoveel tijd zitten in het raadswerk?

,,Er komt veel meer bij kijken dan alleen het gemeenteraadswerk. Er komen allerlei verplichtingen bij. Bijeenkomsten van je eigen partij, bijeenkomsten in de regio vanwege samenwerkingen en zoals nu de fusie dus en je wilt wat betekenen voor de partij waar je lid van bent. Het is uiteindelijk een optelsom van alle taken en als je die met volle overtuiging wilt doen dan vergt dat inderdaad heel veel werk. Daarnaast heb ik ook nog een fulltime baan waar ik mijn uren moet maken natuurlijk."

Vind je het niet jammer dat je nu niet meer de fusie meemaakt als raadslid/fractievoorzitter, voelt het niet als stoppen vlak voor de finish van een grote wedstrijd?

,,Ik kom uit Asperen dus het had mij enorm leuk geleken om ook "mijn dorp" erbij te krijgen, dat voelde eervol. Dus in die zin is het jammer maar uiteindelijk kies ik toch voor mijzelf en de keuze die ik gemaakt heb."

Welke momenten waren voor jou als lokale politicus de afgelopen twaalf jaar bepalend? Waar denk je dat je een stempel op hebt kunnen drukken of in ieder geval invloed op hebt gehad?

,,In de periode dat Wim Hompe namens de PvdA wethouder was hebben we het ook goed gedaan met de sociale transitie van overheid naar gemeente. Er kwam tegelijk met de financiële crisis die er toen was een enorme verandering aan voor de gemeente. Wat ons betreft mocht niemand erop achteruit gaan en moesten we er staan voor de mensen die hierdoor extra geraakt zouden worden. Dit terwijl we dus in een tijd van wereldwijde economische crisis zaten en een periode beleefden waarin de financiële situatie van de gemeente met de grondposities ook niet gezond was. Voor je gevoel dus een dubbele crisis maar daar zijn we naar mijn mening mooi uitgekomen, we werden zelfs een voorbeeldgemeente genoemd. Voor wat dat waard is natuurlijk want het bleef voor veel mensen een moeilijke tijd. Maar ik ben er wel trots op dat we de gemeentelijke financiën zonder ingrijpende bezuinigingen op de sociale voorzieningen weer op orde hebben gekregen. Ook de woningbouw zoals in Rhenoy was een overwinning. Ondanks het afschieten door het college op dat moment hebben we vanuit de oppositie een dergelijk project weer op de agenda gekregen.

Een mooi compliment kreeg ik van raadsverslaggever Walter Post die mij een "oldschool sociaal democraat" noemde. Verder heb ik hem nooit iets positiefs over de PvdA horen zeggen hoor. Daarnaast waren er mooie dingen zoals het opzetten van de leefbaarheidsbudgetten en het besluit dat we niet langer als ontwikkelgemeente verder zouden gaan."

Wat had je graag anders gedaan of zou je graag over willen doen als je nogmaals een besluit of mening zou kunnen terugdraaien of aanpassen?

,,Ik vind het lastig om hierop terug te kijken; terugkijken eindigt vaak in tobben maar als ik toch iets moet noemen, is dat het beleid omtrent de landgoederen.

Met de zoeklocatie van de landgoederen in de Lingezone heb ik altijd moeite gehad. Het idee was om ook natuur en landschap te ontwikkelen op de zoeklocaties van de landgoederen om dat landschap mooier te maken. Maar dat hoeft niet in de Lingezone, want deze is al mooi. Het compromis wat er uiteindelijk gesloten was, zou ik wel opnieuw willen bekijken als ik de kans kreeg."

Tijdsgebrek, verminderde interesse, politiek onrust en wantrouwen. Politicus lijkt niet echt een populaire functie. Ook jij stopt, maar hoe ziet de toekomst van de (lokale) politiek er dan uit?

,,Ik denk niet dat er veel gaat veranderen eerlijk gezegd. Er wordt veel gemopperd inderdaad.

Je hoort regelmatig dat er bijvoorbeeld weinig kundige raadsleden zijn maar dat is in Nederland juist de hele opzet van de raad, zo werkt ons systeem. Mensen kunnen niet overal verstand van hebben, als dit het geval was hadden we een technocratie.

Als gemeenteraad kun je een omgevingsvisie en een gezamenlijke ambitie uitspreken op lokaal niveau maar soms word je overruled door landelijke, grote of economische belangen. Om daar iets aan te kunnen doen of hierop invloed uit te kunnen oefenen moet je slim en proactief zijn, dat is wat raadsleden in zo'n geval kunnen doen."

Straks is er de gemeente West Betuwe, wat zou jij graag terugzien straks in de nieuwe gemeente?

,,Dat iedereen zich realiseert dat we een paar bijzondere dorpen zijn in een ontzettend mooi gebied. Je merkt nu al dat er wel een bepaalde vorm van ongelijkheid binnen de dorpen heerst waar ik mij zorgen over maak. Schaalvergroting zal hier niet automatisch een positieve bijdrage aan leveren. We moeten elkaar als inwoners hierin steunen, niet allemaal in ons eigen clubje blijven zitten."