• Hans Beenakker ontvangt als voorzitter van Regio Rivierenland het eerste exemplaar van het magazine uit handen van Huug Derksen, directeur van het Regiokantoor van Regio FruitDelta Rivierenland

    David Wolf

Magazine Regio FruitDelta Rivierenland voor nieuwe gemeenteraads- en collegeleden

GELDERMALSEN Op 21 maart vinden de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na de verkiezingen is de eerste belangrijke taak van de nieuwgekozen raadsleden het formeren van het college van hun gemeente en de benoeming van de wethouders. Dat betekent nieuwe gezichten in de gemeenteraden én in de colleges van de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland. Om alle nieuwelingen op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van Regio FruitDelta Rivierenland en de blijvers bij te praten, ontvangen zij een magazine. In dit overdrachtsdocument lezen zij alles over de ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de resultaten die zijn geboekt voor de regio. Ook krijgen zij een doorkijk naar 2018.


In het magazine is te lezen hoe de organisatie van Regio (FruitDelta) Rivierenland in elkaar zit, wat de speerpunten en ambities zijn en op welke manier die ambities worden waargemaakt. Onderwerpen zijn: Ruimtelijke Strategische Visie voor de speerpunten, Lobby Branding, het Regionaal Investeringsfonds, Glasvezel in Rivierenland, Leefbaarheid, Wonen, Wonen en Zorg, Versis, Regionale Mobiliteit, Sterk Bestuur en Regionale Energiestrategie. Daarnaast is alles te lezen over de werkzaamheden en resultaten van de teams van Contractgestuurde Dienstverlening: Leerplicht, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC), Sociale Recherche, Inkoopondersteuning en -advies, Informatisering Automatisering.

Op woensdag 7 maart ontvingen de tien burgemeesters (of hun plaatsvervangers) als eerste het magazine tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland. De komende tijd zullen de honderden exemplaren worden verspreid onder alle (nieuwe) gemeenteraads- en collegeleden van de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland. Ook de partners binnen FruitDelta Rivierenland en overige relaties zullen het magazine ontvangen. Het magazine is in digitale vorm ook te lezen op onderstaande websites:

· www.regiorivierenland.nl

· www.fruitdelta.nl