• boek The Hours of Catharine of Cleves

Magische Miniaturen: kunstlezing in het Stroomhuis

NEERIJNEN Thea Willemsen geeft donderdag 26 april een kunstlezing over Magische Miniaturen in het Stroomhuis in Neerijnen. Aanvang 14.00 uur.

Dit voorjaar houdt Museum Catharijneconvent in Utrecht in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een tentoonstelling van de mooiste middeleeuwse miniaturen uit de Zuidelijke Nederlanden. Het is een zeldzame gelegenheid om geschilderde miniaturen in kostbare handschriften te bekijken. Van de tiende tot de zestiende eeuw zijn veel religieuze handschriften vervaardigd. Meestal in scriptoria in kloosters, maar naarmate de getijdenboeken populairder werden ook in ateliers van leken. In de vijftiende eeuw lag het epicentrum in de Zuidelijke Nederlanden. Het kon gaan om een heel klein gebedenboekje voor persoonlijk gebruik, of om grote missalen. Het waren echte kunstvoorwerpen waarin opdrachtgevers hun leefwereld weerspiegeld zagen.

Veel handschriften werden vervaardigd in opdracht van de stedelijke elite, de kunstmecenassen van die tijd. Zij waren ook geïnteresseerd in wereldlijke onderwerpen. We moeten hierbij denken aan verhalen uit de klassieke oudheid, ridderromans maar ook encyclopedische werken. En ook deze handschriften zijn voorzien van bijzondere illustraties.

Er gaat veel schuil achter de miniaturen. De beeldentaal geeft ons een kijkje in het dagelijks leven in de middeleeuwen. Behalve Bijbelse taferelen zien we processies en jachttaferelen, gebruiksvoorwerpen voor landbewerking, muziekinstrumenten en veel meer. De kleurrijke bladrandversiering is een feest voor het oog, met kleine fantastische wezentjes en dieren verstopt in acanthusranken.

Entree 12,50. Reserveren via www.stroomhuisneerijnen.nl