• Rita Boer Rookhuiszen

Malsenburg heeft van nood deugd gemaakt

BUURMALSEN De Stichting Fluvium ontstond in 2006 na de bestuurlijke verzelfstandiging van de openbare basisscholen in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan bezoekt het Nieuwsblad Geldermalsen alle Fluvium scholen. Deze week OBS de Malsenburg in Buurmalsen.

Deze school is een echte dorpsschool. Met op dit moment rond de zestig leerlingen. Prognoses laten zien dat het leerlingenaantal stabiel zal blijven. ,,De verzuiling speelt ons parten',' aldus directeur Evert de Vries. ,,Er zijn vrij veel gezinnen in het dorp die voor christelijk onderwijs kiezen.'' Er moest daarom al een aantal jaar geleden noodgedwongen nagedacht worden over hoe het onderwijs anders in te richten. ,,Wat het mooie daaraan is geweest, is dat we met elkaar hebben nagedacht over het onderwijs. Van de nood hebben we een deugd gemaakt."

,,Niveauverschillen tussen kinderen, ook van dezelfde leeftijd, komen immers overal voor. Hoe je dan toch passend onderwijs geeft, is de zoektocht. Samen met ouders zijn we op vernieuwingsscholen naar goede voorbeelden gaan kijken. We werken nu op de Malsenburg met drie combinatiegroepen: de kleuters, groep 3, 4 en 5 en groep 6, 7 en 8. Juist door met meerdere leerjaren binnen een groep te werken, wordt nu meer individueel lesgegeven."

,,We hebben naast instructiemomenten veel tijd ingeruimd voor het individueel begeleiden door docenten. Er wordt onder andere gewerkt met tablets en digitale werkboekjes. Kinderen krijgen dan direct feedback op hun werk en de leerkracht heeft snel inzicht in wat de leerlingen hebben gedaan. Ons onderwijs sluit goed aan bij de ontwikkeling van ieder individueel kind. We voeren dit jaar ook Engelse les schoolbreed in en er is een plusklas samen met basisschool Op t Hof in buurdorp Tricht."

,,Wat ons uniek maakt, is dat iedereen elkaar kent, de lijntjes zijn heel kort en de school is bij het dorp betrokken en het dorp bij de school. Dit jaar wordt wel een spannend jaar. Hoe gaan we verder in de toekomst? Er zijn stappen gezet in de samenwerking met de school in Tricht. Er is een intentieverklaring tot fusie en die wordt dit jaar verder uitgewerkt. Doel is om ook in de toekomst onderwijs op maat aan de Buurmalsense kinderen te kunnen blijven bieden.''

www.demalsenburg.nl