Meedenken over dienstverlening

GELDERMALSEN Gemeente Geldermalsen is met ruim 26000 inwoners geen grote gemeente. Met minder medewerkers worden steeds meer taken en meer ingewikkelde

taken uitgevoerd. Taken die eerst door Provincie en Rijk werden gedaan. Ook Lingewaal en Neerijnen kennen dit probleem. Daarom overwegen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal een samenwerking om in de toekomst de dienstverlening aan inwoners op orde te houden. Samenwerken met andere gemeenten kan ervoor zorgen dat er meer kennis en meer menskracht is voor de dienstverlening aan inwoners. Op 8 oktober en 2 november wil Geldermalsen in gesprek over de toekomstige dienstverlening aan

inwoners, ondernemers, verenigingen en belangenorganisaties.

De avond van 8 oktober zijn er zeven gesprekstafels voor inwoners, ondernemers, dorpsraden en dorpsinitiatieven, jongeren, ouderen, toerisme en welzijn. Deze avond is in De Pluk in Geldermalsen. Tijdens de tweede avond op 2 november worden de resultaten van de eerste avond gepresenteerd en wordt er een advies aan de raad geformuleerd. Deze

avond is in Het Klokhuis in Beesd. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via communicatie@geldermalsen.nl.

Belangrijk onderdeel van de taken van de gemeente is de dienstverlening. Bij een samenwerking verandert de manier van werken. Juist daarom is het goed om met de inwoners te praten over wat voor hen belangrijk is.

Achtergrond

Tot samenwerking besluit je niet zomaar en vooral ook niet alleen. De gemeenten zetten het afgelopen jaar de mogelijkheden op een rij. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, zijn er risico's of beperken we juist risico's door samen te werken. In december nemen de gemeenteraden hun besluit over de samenwerking.