• In de APV wordt ook geregeld wanneer en waar men vuurwerk mag afsteken

    WestBetuweFotograaf

Meepraten over openingstijden horeca en afsteken vuurwerk

GELDERMALSEN De gemeente West Betuwe gaat een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opstellen. De gemeenteraad wil inwoners, organisaties, ondernemers en andere belangstellenden de gelegenheid geven om hun mening te geven over de nieuwe APV. Zij kunnen in twee bijeenkomsten laten weten wat voor hen belangrijk is om in de APV te regelen. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de nieuwe APV vast.

De bijeenkomsten zijn op woensdag 8 en 15 mei. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Geldermalsen (Kuipershof 2). De bijeenkomsten duren 19.30 -21.30 uur (inloop om 19.00 uur).

Openingstijden, vuurwerk en evenementen organiseren

Belangstellenden kunnen aanschuiven bij beide bijeenkomsten maar ook voor één bijeenkomst kiezen. Op woensdag 8 mei komen de volgende vragen aan bod: Tot hoe laat mogen horecagelegenheden open zijn? Wat mag een niet-commerciële horeca (zoals een dorpshuis of sportkantine) organiseren? Welke regels zijn nodig voor een veilig evenement?

Op woensdag 15 mei wordt gesproken over de volgende vragen: Wat zijn de regels voor vuurwerk afsteken en carbidschieten? Hoeveel geluid en stank mag een fruitteler voor de omgeving veroorzaken?

Belangstellenden kunnen ook zelf onderwerpen aanleveren die ze aan de orde willen stellen. Dat kan door een mail met het thema en een korte toelichting te sturen naar communicatie@westbetuwe.nl.

AANMELDEN VERPLICHT Aanmelden voor de bijeenkomst(en) kan via communicatie@westbetuwe.nl. Vermeld in de mail naam (en eventueel de naam van bedrijf, organisatie of vereniging) en de datum van de bijeenkomst (8 en/of 15 mei). Graag uiterlijk op 1 mei aanmelden. Telefonisch opgeven kan ook: 0345 - 72 88 00.

DE APV De APV is een regeling waarin uiteenlopende regels staan die te maken hebben met de openbare orde en veiligheid. De verordening geldt voor iedereen binnen de gemeente. De APV regelt ook dat de gemeente mag optreden als inwoners, bedrijven, bezoekers e.d. zich niet aan de regels in de APV houden. In de APV staat bijvoorbeeld waar het is toegestaan is om alcohol te drinken en waar het toegestaan is om met een groepje op straat te hangen. Maar ook hoe laat de horecagelegenheden sluiten, wanneer de winkels open zijn, wanneer je vuurwerk mag afsteken en wat fruittelers mogen doen om hun fruit te beschermen. Ook heeft de raad gevraagd om na te denken hoe we met zo weinig mogelijk regels er voor kunnen zorgen dat het in onze gemeente prettig leven, recreëren en werken is. De huidige APV is te vinden op www.westbetuwe.nl.