• Fernando Bot

'Meer geld voor minder veiligheid'

GELDERMALSEN Burgemeester en fractievoorzitters van de gemeente Geldermalsen wenden zich deze week tot de landelijke Inspectie voor Veiligheid en Justitie. Tot dan schort de raad een oordeel op over de begroting van de Veiligheidsregio. De raad van Geldermalsen blijft zich verzetten tegen het verdwijnen van de tweede tankautospuit uit de kazerne.

door Wim Timmermans

Het dreigend verlies van de tweede tankautospuit blijft de politiek beroeren. De Veiligheidsregio-Zuid, die zich uitstrekt van Nijmegen tot Lingewaal, heeft een nieuw Brandweerzorgplan gepresenteerd. De huidige tweede tankautospuit in Geldermalsen is volgens dat plan overbodig.

De lokale politiek is het daar al maanden niet mee eens. Zij wijst op de toenemende drukte in het gebied. De Betuwelijn met een zuidelijke aftakking, de A2 en A15, de Waal. Tegelijkertijd blijft een toenemend aantal kwetsbare ouderen langer thuis wonen. Er is dus actief gepleit voor het behoud van de tweede tankautospuiten. Maar de lokale politiek heeft tot nu toe de kous stevig op de kop gekregen. De Veiligheidsregio geeft geen millimeter toe.

De gemeenteraad houdt echter vol. Dat bleek in de vergadering van donderdag 14 juni. Burgemeester Jeroen Staatsen gaat woensdag 20 juni met een delegatie uit de raad naar de Inspectie voor de Veiligheid en Justitie. Zij willen de Geldermalsense argumenten onder de aandacht brengen van de Inspectie. Op zoek naar steun.

Jos Rietbergen (LG) heeft zich tot de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gewend. Met de vraag om advies over de kwestie of een gemeente zelf op eigen kosten een tweede tankspuitauto mag bekostigen en inzetten. Dat advies wordt voor woensdag 20 juni verwacht.

In deze context wekt het geen verwondering dat de gemeenteraad grote kritiek heeft op de begroting voor 2019 van de veiligheidsregio. Met name waar het de brandweer betreft. Jeroen Staatsen verwoordde het gevoel van de raadsleden: „Eigenlijk gaan we meer betalen terwijl we het gevoel hebben, als het gaat om de mate van veiligheid, dat we er eerder bij inschieten dan dat we meer veiligheid krijgen." De raad heeft een definitief oordeel over de begroting van de veiligheidsregio uitgesteld. Men wil het advies van de VNG en de uitkomst van het gesprek met de Inspectie afwachten.