• Erik de Bruin

Meer vragen dan antwoorden bij bespreking woonvisie

GELDERMALSEN De commissies Grondgebied en Samenleving bogen zich dinsdagavond over de Woonvisie Geldermalsen 2016-2025. Dit document zou een kader moeten bieden voor het woonbeleid van de gemeente voor de komende jaren en de basis zijn voor prestatieafspraken met woningbouwvereniging Kleurrijk Wonen. Vrijwel alle partijen in de Geldermalsense raad missen echter juist het kader in het stuk. ,,Deze visie is totaal niet concreet,'' vinden onder meer D66 en VVD.

door Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

In de bespreking werd de ene vraag na de andere gesteld. Zo wilde Kees van Werkhooven (Dorpsbelangen) weten waarom de eenpersoonshuishoudens, die steeds vaker voorkomen, niet in de visie verwerkt zijn en vraagt de PvdA zich af wat er bedoeld wordt met de verschillende soorten wonen en zorg. Annet IJff: ,,In deze nota komen ze op een heleboel verschillende manieren terug. Bijvoorbeeld in zorgwoningen, verzorgd wonen en wonen voor ouderen. Het is me volstrekt onduidelijk wat er met al deze termen bedoeld wordt.'' Ook het feit dat KleurrijkWonen in kleine kernen alleen woningen lijkt te verkopen en er niets voor in de plaats aanbiedt en de prestatieafspraken met de woningbouwvereniging leverden meerdere vragen op. Verantwoordelijk wethouder Niko Wiendels: ,,Dit stuk is een visie, die kan niet concreet zijn. Op basis van onze visie gaan we in gesprek met KleurrijkWonen.'' Voor de commissieleden waren de antwoorden van Wiendels, die meerdere keren werd bijgestaan door een ambtenaar, niet bevredigend. Jos Rietbergen, Leefbaar Geldermalsen: ,,Er liggen meer vragen dan er antwoorden gegeven zijn. Het lijkt me niet zinvol om dit stuk nu verder te verbreken.'' Ook Johan van den Brink, SGP, uitte zijn ongenoegen over de gang van zaken nadat hij vond dat de wethouder onjuiste informatie gaf. ,,Ik ben heel erg verbaasd over hoe het gesprek hier plaatsvindt.''

Na een korte schorsing is besloten dat de Woonvisie aangepast wordt en opnieuw wordt besproken in de raadsvergadering van dinsdag 28 juni.

Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 9 juni.