Meer zonnepanelen op gemeentehuis Geldermalsen

GELDERMALSEN Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen ligt, worden er binnen niet al te lange tijd nog eens 172 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis aangebracht. Dit naast de 36 panelen die er nu al liggen. Het college stelt de gemeenteraad voor het hiervoor benodigde investeringskrediet van ruim 66.000 euro beschikbaar te stellen.

Duurzaamheid is een belangrijk thema in het coalitieakkoord 2014-2018. Niet alleen wil de coalitie actief initiatieven van anderen ondersteunen, maar zij wil ook nadrukkelijk zelf het goede voorbeeld geven. Het voorstel tot plaatsing van nog meer zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis sluit aan bij dat uitgangspunt.

De benodigde investering wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van maximaal 58.000 euro uitgesmeerd over een periode van 15 jaar en afhankelijk van de geproduceerde stroom. Dankzij de op het dak aanwezige zonnepanelen voorziet het gemeentehuis straks voor 19% in de eigen stroombehoefte. De investering verdient zich (inclusief subsidie) in 10 à 11 jaar terug, terwijl de levensduur van de panelen wordt geraamd op minimaal 25 jaar.