• Marinus de Keyzer

In Memoriam: Kees van Werkhooven

Diep getroffen zijn de fractieleden en het bestuur van Dorpsbelangen door het overlijden van hun toegewijd fractielid Kees van Werkhooven. Vele jaren heeft Kees zich met toewijding als raadslid ingezet voor alle inwoners van onze gemeente Geldermalsen. Kees was laagdrempelig en had voor eenieder een luisterend oor. Kees nam zijn raadslidmaatschap zeer serieus en verdiepte zich in de dossiers om in de raad gewogen beslissingen te kunnen nemen in het belang van onze inwoners. Kees was altijd positief, ook toen hij menig operatie onderging. Kees bleef op zijn post!

Twee jaar geleden heeft Kees aangegeven te gaan stoppen als raadslid, omdat hij wegens ziekte niet meer kon functioneren zoals hij graag wilde.

Maar Kees bleef wel een betrokken inwoner in zijn dorp Deil. Hij was tot het laatst penningmeester van dorpshuis 't Duifhuis, zette zich in voor het DOP (Dorps Ontmoetings Punt) in Deil, heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het 'Dorpsplan Deil' en heeft de rondgang 'Bidbook' in Deil meegelopen. Helaas kan hij de overdracht van het Bidbook aan de nieuwe gemeenteraad niet meer meemaken.
We zullen Kees missen. Kees was één van ons!

Fractieleden en bestuur Dorpsbelangen West Betuwe