• PostNL

Minder brievenbussen in gemeente Geldermalsen en Neerijnen

GELDERMALSEN PostNL past binnenkort in de regio het netwerk van brievenbussen aan, hetgeen neerkomt om het verminderen van het aantal brievenbussen en het verplaatsen van verschillende brievenbussen naar andere locaties.
,,Ons uitgangspunt blijft dat de brievenbussen voor iedereen bereikbaar moeten blijven, ook voor mensen die minder mobiel zijn, aldus PostNL. ,,Daarnaast houden we ons aan de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet ons voorschrijft.

In woonkernen met meer dan 5.000 inwoners is binnen een straal van 1.000 meter een voor het publiek bestemde brievenbus. Voor 1 januari 2016 was deze afstandseis 500 meter. Buiten woonkernen met meer dan 5.000 inwoners is binnen een straal van 2.500 meter een voor het publiek bestemde brievenbus.

Voor de elf dorpen in de gemeente Geldermalsen blijven 28 brievenbussen over. In de gemeente Neerijnen blijven er twaalf en verdwijnen er twee brievenbussen. De locaties van de resteren bussen zijn te vinden op www.postnl.nl/locatiewijzer