• Sophie van Hogendorp

Minder sociale huur in kleine kernen onwenselijk

GELDERMALSEN Het college van burgemeester & wethouders, Kleurrijk Wonen en Huurdersbelangenorganisatie Gemeente Geldermalsen (HBGG) hebben afgesproken dat er sociale huurwoningen beschikbaar blijven in elke kern van de gemeente Geldermalsen. Dit lijkt een mooie afspraak, toch is het een compromis.

door Sophie van Hogendorp

t @sophiehogendorp

In de raadsvergadering van juni heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2016-2025 vastgelegd. Hierin is opgenomen dat het aantal sociale huurwoningen in alle kernen van de gemeente Geldermalsen minstens gelijk zou moeten blijven. In de beleidsvisie van woningbouwvereniging Kleurrijk Wonen is echter opgenomen dat er woningen verkocht gaan worden. Dat betekent dat het aanbod sociale huurwoningen niet in elke kern gelijk zal blijven, wat wel de nadrukkelijke wens van de gemeenteraad was. Als compromis heeft de woningbouwvereniging nu wel toegezegd dat er in elke kern sociale huurwoningen zullen blijven.

De leden van de commissies Grondgebied en Samenleving, die het plan dinsdagavond bespraken, zijn hier niet tevreden mee. Allemaal vinden ze dat het onwenselijk is als het aantal sociale huurwoningen in de kleinere kernen afneemt. Martijn van Trooyen (Lijst van Vrouwerff): 'Ik snap dat de verkoop van woningen nodig is, maar kan dat dan niet gestimuleerd worden in de grotere kernen? Er is nu bijvoorbeeld afgesproken dat wanneer er een woning vrijkomt en deze niet binnen een bepaalde termijn verhuurd wordt, deze verkocht mag worden. Kan die termijn niet verlengd worden in de kleine kernen en verkort in de grotere kernen?' Wethouder Wiendels reageerde positief op dit voorstel en gaf aan dat hij het, samen met de zorgen van de commissieleden, mee zal nemen in volgende besprekingen.

Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 3 november.