• Miranda de Vries legt de eed af bij Commissaris van de Koning
    Wim van de Donk en zijn kabinetschef.

    Peter Houtepen
  • Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Ronnie Buiks
    hangt de ambtsketen om bij Miranda de Vries.

    Peter Houtepen

Miranda de Vries beëdigd in Etten-Leur

GELDERMALSEN Met tromgeroffel en zwaaiende vaandels verwelkomde het Sint Hubertus gilde Miranda de Vries als nieuwe burgemeester van Etten-Leur. Het was een indrukwekkend schouwspel laat in de avond op het plein voor het Oude Raadhuis.

Eerder op de avond van woensdag 20 december was zij onder brede belangstelling geïnstalleerd als nieuwe burgemeester. Dat gebeurde in de monumentale Van Goghkerk. Plaatsvervangend voorzitter van de raad, Ronnie Buiks, heette haar welkom namens de bevolking. Etten-Leur was op zoek naar een 'betrokken, communicatief en daadkrachtig mensenmens' en heeft die gevonden in de persoon van de voormalige burgemeester van Geldermalsen. In aanwezigheid van de Commissaris van de Koning Wim van de Donk overhandigde hij haar de voorzittershamer.

Miranda de Vries was blij met haar benoeming in ,,een gemeente met een dorps karakter en stedelijke voorzieningen". Zij benoemde drie speerpunten voor haar burgemeesterschap: ,,Samen, eerlijk en vernieuwend". Samen omdat zij er voor iedereen wil zijn. Eerlijk in de strijd tegen de ondermijning van het publiek bestuur door de onderwereld. Vernieuwend door nieuwe ict-technieken te benutten in het openbaar bestuur.