• Miranda de Vries en Commissaris van (destijds nog) de Koningin Cornielje bij haar installatie in 2011

    Louis van Oort

Miranda de Vries van Geldermalsen naar Etten-Leur

GELDERMALSEN Burgemeester Miranda de Vries vertrekt zo goed als zeker naar het Brabantse Etten-Leur. Ze is maandag voorgedragen door de gemeenteraad van Etten-Leur en een voordracht leidt vrijwel altijd tot aanvaarding. Na ontvangst van het Koninklijk Besluit over haar benoeming, vindt haar installatie plaats op 20 december. Ze volgt daarmee Heleen van Rijnbach op en wordt de eerste PvdA-burgemeester van Etten-Leur.

De Vries (47) is sinds 2011 burgemeester van Geldermalsen en maakte zich in korte tijd alom geliefd in de gemeente. De azc-plannen van haar college in het najaar van 2015 en de daaropvolgende anti-azc-rellen, die zelfs even wereldnieuws waren, brachten echter zware schade aan haar imago toe. De afgelopen twee jaar had ze nog regelmatig te kampen met de bestuurlijke en zelfs juridische nasleep van deze kwestie, hoewel ze met het college het bestuurlijke werk weer even voortvarend als voorheen oppakte.

,,Met veel plezier ga ik aan de slag met een nieuwe uitdaging in deze mooie en vooruitstrevende gemeente", aldus De Vries. ,,Ik heb met veel plezier en inzet in Geldermalsen gewoond en gewerkt. Met vele mooie hoogtepunten - denk aan de opening van onze Pluk, de vele huwelijksjubilea en de leefbaarheidsinitiatieven. Daarnaast heb ik veel geleerd van onze zwarte bladzijde in de Geldermalsense geschiedenis en neem ik ook die ervaring mee naar Etten-Leur. Dank iedereen voor fijne samenwerking in de afgelopen zes jaar."

Daar de periode tot het ontstaan van de fusiegmeente West Betuwe (1 januari 2019) te lang is om een locoburgemeester zo lang aan het hoofd van het college te stellen, stelt de Commissaris van de Koning in overleg met de gemeenteraad zo spoedig mogelijk een waarnemer aan.