• Jolijn Bosch

Mooier buitengebied voor Geldermalsen

GELDERMALSEN Bewoners in het buitengebied van Geldermalsen hebben meer dan achtduizend struiken, tachtig knotwilgen en tweehonderd bomen op hun perceel geplant. Zij deden mee aan het project Landschapsimpuls Geldermalsen. Wethouder Ronald van Meygaarden heeft op de feestelijke uitdeeldag op 24 februari de eerste fruitboom geplant. Bij dit project werken de gemeente Geldermalsen, provincie Gelderland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en VANL-TCW samen om het buitengebied van gemeente Geldermalsen landschappelijk te versterken met streekeigen bomen en struiken. Vanwege dit succes komt er een nieuwe beplantingsactie waaraan bewoners weer mee kunnen doen. Aanmelden bij projectleider Freek Aalbers van SLG, via f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl of 026-3537444. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei. In het najaar komt weer een uitdeeldag, waarop u dan de beplanting krijgt uitgereikt.

Voorwaarde voor deelname is dat er minimaal 15 hoogstamfruitbomen, 20 laan- of knotbomen of 10 are beplanting aangelegd wordt. Na aanmelding voor deelname aan dit project krijgt de bewoner een bezoek van een adviseur van SLG. Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs plantmateriaal kan worden aangeschaft via SLG. Deze korting is mogelijk vanwege een subsidie van de gemeente Geldermalsen en de Provincie Gelderland.

Veel dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen als nestgelegenheid, schuilplaats of voedselvoorziening. Denk daarbij aan de bij, steenuil of egel. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er streekeigen plantsoorten staan.

Foto: Wethouder Ronald van Meygaarden plant fruitboom op de uitdeeldag Landschapsimpuls Geldermalsen.