• Marcel Koch

Motie fietsveiligheid haalt het in Geldermalsen

GELDERMALSEN De fractie van D66 diende tijdens de begrotingsvergadering in Geldermalsen maar liefst vijf moties in. Slechts de motie inzake de fietsveiligheid haalde een meerderheid van stemmen.

Jan de Geus, fractievoorzitter van D66, diende namens zijn eigen fractie, de PvdA en Dorpsbelangen een motie in om vooruitlopend op de gemeentelijke samenwerking met Neerijnen en Lingewaal te komen tot een top vijf van knelpunten voor fietsers waar het de verkeersveiligheid betreft. ,,We hebben hier al eerder aandacht voor gevraagd, een motie aangenomen die door het college werd omarmd, maar gebeurd is er nog steeds niets."

Wethouder Ton van Manen ontkende dat er nog niets is gebeurd. ,,Er zijn al gesprekken met Lingewaal en Neerijnen geweest. De knelpunten zijn min of meer bekend. Begin 2018 zal hierover een beeldvormende avond worden gehouden."

Wim Timmermans (PvdA) drong aan op de hoogste snelheid. ,,Deze problematiek speelt al veel te lang. Het gaat om de veiligheid van fietsers, onze inwoners. Uitstel kan niet meer. Ik heb enige wrevel over het lage tempo." Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen) sloot zich daar volledig bij aan. ,,We hebben daarover al een motie ingediend. Door de provincie er nu al bij te betrekken is het wellicht mogelijk snel resultaat te boeken."

De motie werd aangenomen met 16 stemmen voor van de fracties van het CDA, Leefbaar Geldermalsen, VVD, Dorpsbelangen en de PvdA en 4 tegenstemmen.

De overige vier moties van D66 werden in meerderheid verworpen. Het instellen van een sociale ombudsfunctie en een geldloket werden door het college ontraden, omdat er voor de inwoners meer dan voldoende mogelijkheden bestaan in de huidige organisatie.

Met betrekking tot de motie tot instellen van een burgerparticipatieforum Energieneutraal 2030 concludeerde wethouder Van Meijgaarden dat deze overbodig is, aangezien dit al is opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Leefbaar Geldermalsen, D66, VVD en PvdA stemden desondanks voor de motie die met 8 tegen 12 werd verworpen.

Tenslotte haalde ook een motie met betrekking tot het bomenbeheer in de gemeente Geldermalsen het niet. Wethouder Van Maanen: ,,De veiligheid is gegarandeerd op basis van het huidige beleid. We zijn met een langjarige vastgestelde uitvoering bezig. Deze motie is dus onnodig." Leerbaar Geldermalsen, VVD en D'66 steunden de motie, die in meerderheid de eindstreep niet haalde.