• Toos Mugge

Muziek maken met een missie

GELDERMALSEN ,,Muziek maken verrijkt het bestaan en voegt iets wezenlijks toe aan ieders leven", aldus Toos Mugge, docente piano en orgel, in een slotwoord na de eerste van drie uitvoeringen van haar muziekpraktijk. Lodewike van der Steen werkt ook in deze praktijk als docente viool en altviool. Zij is zich aan het specialiseren in vioolonderwijs aan jonge kinderen volgens de Suzuki-methode. Sedert 2010 geven de twee docenten gezamenlijk uitvoeringen. Zij maken hun leerlingen vertrouwd met het notenschrift, de streektechniek, met klankvoorstelling en vooral met samenspel.

Dit jaar vonden de seizoens-slotuitvoeringen van deze muziekpraktijk plaats op 4, 5 en 6 juli in de Centrumkerk in Geldermalsen; zij werden aangekondigd met een opmerkelijk kleurrijk affiche en ook goed bezocht. Per avond werd een indeling gemaakt in leeftijd en speelniveau. Op de eerste avond hoorden de aanwezigen bekende melodieën op het grote orgel, en enkele jonge violisten speelden wijsjes uit de Suzuki-methode. Op de tweede avond speelden voornamelijk middelbare scholieren en een gastspeler op blokfluit uit de lespraktijk van Noortje Buskens. Op de derde avond traden de volwassenen aan, waarvan sommigen nog maar kort les hadden en anderen op hun instrument al een behoorlijk niveau hadden bereikt. Elke uitvoering werd traditiegetrouw besloten met een nazit.