Zangavond met collecte Bethelkerk Geldermalsen

GELDERMALSEN Op zaterdag 30 november wordt een zangavond gehouden in de Bethelkerk aan de Laan van Leeuwenstein 10 te Geldermalsen. Aan deze avond werken mee het kinderkoor "De Kleine Lofstem" uit Geldermalsen o.l.v. Warno Ruting en het Christelijk mannenkoor "Jeduthun" uit Amersfoort o.l.v. Arie Kortleven. Het orgel wordt bespeeld door Harm Hoeve en Hans Versloot en Pieter Brokking zal een pianosolo ten gehore brengen. Iedereen is van harte welkom.
De toegang is gratis maar er zal wel een collecte gehouden worden voor het vrijwilligerswerk wat Karin van Meeuwen namens de Stichting Stephanos mag doen in Malawi.
Zij werkt daar reeds 7 jaar als vrijwilliger en heeft in en om Lilongwe verschillende projecten opgezet. Deze projecten richten zich op Bijbelse toerusting, evangelisatie- en ontwikkelingswerk. Zij is financieel geheel afhankelijk van sponsors en giften. Wie haar financieel wil steunen kan dat doen door een machtiging of gift te geven op rekeningnummer NL60RABO0306894947 ten name van Stichting Stephanos onder vermelding van Karin in Malawi.
Voor meer informatie over het werk van Karin kan men contact opnemen met haar ThuisFrontCommissie: tfc4karin@gmail.com
Tevens kan men zich via genoemd mailadres opgeven voor het ontvangen van haar (gratis) nieuwsbrief.