• Eind april is door de aannemer de herinrichting en rioolreconstructie in het centrum Geldermalsen afgerond.

    Louis van Oort

Na centrum nu facelift zuidelijk deel Rijksstraatweg

METEREN Na enkele maanden van keihard werken ligt het centrum van Geldermalsen er weer prachtig bij. Maar er moet de komende tijd nog meer gebeuren. Het gaat

om de herinrichting van de Rijksstraatweg in zuidelijke richting.

Opnieuw een omvangrijk project, belangrijk voor een goede bereikbaarheid van het winkelcentrum, aangrenzende voorzieningen zoals straks De Pluk en een goede doorstroming van het verkeer. Gelukkige bijkomstigheid is wel dat de noodzakelijke verkeersomleidingen makkelijker te realiseren zijn en dat het centrum er minder last van zal hebben.

Het werk wordt opgeknipt in vier fases :

herinrichting Rijksstraatweg tussen de aansluiting met de Emmalaan en de J.F. Kennedylaan,

herinrichting rotonde Rijksstraatweg/De Vang/J.F. Kennedylaan.

omvorming 'Perenrotonde' Rijksstraatweg/Provincialeweg tot kruising met verkeerslichten (project van de provincie Gelderland om verkeersdoorstroming op dit punt te bevorderen),

herinrichting Rijksstraatweg tussen 'Perenrotonde' en rotonde Kalenberg/De Plantage, met daarin: aanleg rotonde en terreininrichting bij 'De Pluk', aanpassing spoorwegovergang (project ProRail)

De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.

Tijdens de aanleg van de rotonde voor De Pluk wordt de Rijksstraatweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, alleen fietsers hebben doorgang. Bedrijven in de buurt blijven bereikbaar vanaf de rotonde Kalenberg/De Plantage.

In het weekend van 11/12 juli vervangt ProRail de overweg in de Rijksstraatweg. Dat weekend rijden er dus geen treinen van en naar Tiel. Ook fietsers kunnen dit weekend niet van deze overweg gebruik maken, hun omleidingsroute loopt dan via het Laageinde.

INLOOPAVOND Op woensdagavond 29 april houdt de gemeente, provincie en ProRail gezamenlijk in het dorpshuis Meteren, tussen 19.30 en 21.00 uur, een inloopavond waarbij de plannen worden gepresenteerd.

Net als rond de centrumwerkzaamheden wordt communicatie weer breed ingezet met inloopavonden, inzet van website en social media en het regelmatig verspreiden van een digitale nieuwsbrief. Hiervoor kunnen belangstellenden zich al aanmelden via het mailadres communicatie@geldermalsen.nl