• Konikpaarden.

    Staatsbosbeheer

Konikpaarden vanaf november te zien in de Heesseltsche Uiterwaarden

HEESSELT Staatsbosbeheer gaat samen met Vereniging Agrarische Natuur- en landschapsbeheer Tieler- en Culemborger Waarden en FREE Nature de Heesseltsche uiterwaarden beheren. In het gebied lopen op dit moment Hereford runderen, daar komen medio november in totaal vijftig konikpaarden bij. Samen gaan ze door hun begrazing het gebied open en gevarieerd houden. De konikpaarden komen uit het Munnikenland, een uiterwaard van Staatsbosbeheer waar ook een kudde konikpaarden loopt van FREE Nature.

Deze samenwerking loopt tot eind 2020. Daarna worden er langjarige afspraken over het begrazingsbeheer gemaakt.

BEHEER De Hereford runderen en konikpaarden zijn belangrijk voor het gebied. Zonder het gegraas van deze dieren dreigt het gebied in de uiterwaarden dicht te groeien en kan de Waal minder water kwijt. Het open houden van het gebied is dan ook essentieel voor de veiligheid achter de dijken. De dynamiek van beiden soorten leidt onder andere tot het open trappen van bodem en zandkuilen. Van dit soort plekjes profiteren weer bijzondere plantensoorten en insecten.

NATUURLIJKE KUDDE De kudde paarden wordt gehouden als een natuurlijke kudde. Een natuurlijke kudde is een samenstelling van jonge en oude dieren, mannelijke en vrouwelijke dieren. Door deze samenstelling vormen deze dieren aparte familiegroepen en kleinere hengstengroepen. Deze groepjes en de Hereford runderen hebben ieder hun eigen (graas)gedrag en zo worden alle hoekjes in de uiterwaarden bezocht. En dat is belangrijk, want zo blijft het hele gebied open.

De paarden en runderen zijn het hele jaar door in het gebied aanwezig. Ze zijn goed bestand tegen alle weersinvloeden. Bij hoog water kunnen ze terecht op een hoogwatervluchtplaats. De aantallen zijn afgestemd op het gebied. Mocht er in de winterperiode toch een voedseltekort ontstaan dan worden de dieren bijgevoerd.

Oog in oog staan met een konikpaard? Dat kan allemaal in de Heesseltsche uiterwaarden. Bezoekers mogen hier overal struinen. De grote grazers kunnen de bezoekers tegenkomen, dus óók op wandelroutes. Zij zijn niet gevaarlijk, maar wel gesteld op hun privacy. Houd dus minimaal 25 meter afstand en verstoor de dieren niet. Honden zijn welkom, maar altijd aan de lijn. Dat geldt voor de gehele Heesseltsche uiterwaarden.

Info: Silvia Blom Boswachter publiek Staatsbosbeheer: s.blom@staatsbosbeheer.nl.