• Landschapsbeheer Gelderland

Neerijnen, Est, Varik en Heesselt in het Groen

NEERIJNEN Bewoners uit het buitengebied van Neerijnen, Est, Varik en Heesselt krijgen de mogelijkheid om inheemse bomen en struiken aan te schaffen om het erf of eigen terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. Denk hierbij aan het planten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website www.landschapsbeheergelderland.nl/dorpen-in-het-groen/. Of kijk onder het kopje Activiteiten > Beplantingsacties.


Op 18 oktober hebben de Levend Landschap werkgroepen van Est, Neerijnen, Varik en Heesselt en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in het dorpshuis in Est een informatieavond gehouden over Dorpen in het Groen. Enkele bewoners hebben zich reeds aangemeld, maar deelname is nog steeds mogelijk. Belangstellenden melden zich vrijblijvend aan voor een Groenspreekuur of een erfbezoek. Een adviseur van SLG helpt erfeigenaren met een kosteloos beplantingsplan. Het kan gaan om bomen en struiken op het erf zoals meidoorn, Gelderse roos maar ook om landschapselementen als singels en hagen buiten het erf. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook vogels, vlinders, wilde bijen en planten profiteren hiervan.

De Groenspreekuren zijn op 12 november in het Dorpshuis Toevershof in Varik en op 15 november in het Dorpshuis in Est. De erfbezoeken door een adviseur van SLG vinden plaats op 20 november. Aanmelden voor een van beide Groenspreekuren of het erfbezoek kan voor 10 november via www.landschapsbeheergelderland.nl/dorpen-in-het-groen/. Of kijk bij het kopje  Activiteiten > Beplantingsacties. Na aanmelding neemt adviseur Bo Koning van SLG contact op voor het maken van een definitieve afspraak.

[PLANTDAG} Op basis van alle individuele beplantingsplannen wordt een gezamenlijke bestelling gedaan. Deelnemers ontvangen tijdens een feestelijke plantdag hun bomen en struiken. De combinatie van gezamenlijke inkoop en de subsidie maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven. Na de plantdag zal het buitengebied van Neerijnen, Est, Varik en Heesselt nog meer landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn.

MEER INFORMATIE Neem voor meer informatie contact op met de coördinatoren van de Levend Landschap werkgroepen:
- Werkgroep Est, Niek Brunsveld via niekbrunsveld@gmail.com of 06-16 58 31 13;
- Werkgroep Neerijnen, Bert Vos via devossen@hetnet.nl of 0418-65 22 08;
- Werkgroep Varik en Heesselt,  Fred van 't Hoofd via f.hoofd@upcmail.nl of 03144-65.