• Google Maps

Natuurontwikkeling Leidsche Hoeven bij Tricht nabij

TRICHT De provincie Gelderland wil van de Leidsche Hoeven ten noorden van Tricht een natuurontwikkelingsgebied maken. Er is inmiddels voldoende agrarische grond verworven om de plannen ten uitvoer te kunnen brengen (waaronder een uitbreiding van het onverharde wandelpad), wel dient nog de bestemming van de aangekochte percelen te worden gewijzigd. Zo ook van het voormalige boerderijcomplex aan de Oude Hoevenseweg waar een bezoekerscentrum, zorgboerderij, landgoedwinkel en theetuin zouden moeten verrijzen.

Die ideeën heeft Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven opgevat. De hoofdopzet van de stichting, die is opgericht door een particulier die het complex heeft overgekocht van de provincie, is om mensen met een beperking via dagbesteding op de locatie of in de directe omgeving werkzaamheden te laten verrichten. Vooral op het gebied van natuur- en landschapsonderhoud. De agrarische gebouwen, die worden verbouwd, zullen ook deels als natuurcentrum fungeren waarbij bezoekers worden geïnformeerd over het nabijgelegen reservaat De Regulieren. Ook is het de bedoeling dat dit het formele startpunt wordt van het negen kilometer lange Leidschehoevenpad dat in juli is geopend en dat door het buitengebied van Tricht loopt (waaronder Landgoed Mariënwaerdt). Hiervoor worden op het erf extra parkeervoorzieningen aangelegd.

Volgens de gemeente Geldermalsen sluiten de plannen naadloos aan op de natuurontwikkelingsplannen voor de omliggende gronden. ,,Natuurbeleving en natuur- en landschapsonderhoud zijn gezamenlijke kernbegrippen. Aanvullend is er een belangrijk sociaal component door mensen met een beperking in staat te stellen een passende dagbesteding uit te oefenen", zo is te lezen in een ambtelijke nota.

De initiatiefnemer is, zo staat ook vermeld, al actief met natuurontwikkeling. Hij heeft de afgelopen jaren een verlande eendenkooi met eigen middelen in ere hersteld. Zijn plannen zijn 'tamelijk kleinschalig' en richten zich vooral op bestaande bezoekersstromen (lees: fietsers en wandelaars). Overlast voor de directe omgeving is niet te verwachten. Aldus de gemeente, die verwacht dat de natuurontwikkeling van de Leidsche Hoeven in 2018 kan worden uitgevoerd (vergunningaanvraag in 2017) en dat de transformatie van het voormalige boerderijcomplex (hiervoor is al een aanvraag ingediend, bovendien zijn, zo is op de site van de stichting te zien, de eerste werkzaamheden gestart) volgend jaar zou kunnen plaatsvinden. Doordat de initiatiefnemer reeds in contact is met de 'weinige' direct omwonenden wil de gemeente de benodigde bestemmingsplanprocedure direct opstarten. Inspraak wordt overgeslagen.