• Janus Visser/BDU

Neerijnen: kleine 2 ton nodig voor 'knelpunten'

NEERIJNEN Neerijnen vraagt de gemeenteraad om 180.000 euro beschikbaar te stellen voor achterstallig onderhoud aan de bermen, een plan van aanpak voor de begraafplaatsen en een opknapbeurt van het kasteel.

De gemeente wil voor bermonderhoud 100.000 uittrekken. Gebleken is dat de zijkanten van veel wegen beschadigd zijn. Het gevraagde bedrag is bij lange niet voldoende om alle schade te herstellen. Daarvoor zou zelfs één miljoen euro nodig zijn. Om toch iets aan het probleem te doen stelt de gemeente voor om tien procent van de knelpunten aan te pakken.

Met name de Zandweg in Waardenburg is dringend toe aan een opknapbeurt. De helft van deze investering wordt zo goed als zeker bekostigd door de provincie Gelderland. B en w zeggen de raad in 2016 een plan van aanpak toe voor de rest van de beschadigde bermen.

Zo'n plan van aanpak is voor de begraafplaatsen hoog nodig. De exploitatie van het begraafplaatsenbeleid kampt met een jaarlijks tekort van 100.000 euro. Daarom zijn maatregelen nodig om dit tekort terug te dringen. De kosten van het plan van aanpak worden becijferd op 30.000 euro.

Verder wil Neerijnen voor een bedrag van 50.000 euro onderhoud plegen aan het interieur van het kasteel. Dit gebouw werd in 2014 verkocht aan Het Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK), maar kampt met achterstallig onderhoud. Een budget van 50.000 euro is toereikend om de grootste achterstand weg te werken.

GRONDEXPLOITATIE B en w van Neerijnen stellen voor om de benodigde 180.000 euro te onttrekken aan de algemene reserve. Neerijnen voegde in 2014 een bedrag van 767.000 euro aan de algemene reserve toe. Het resterende overschot van 587.000 euro wil de gemeente reserveren voor de dekking van verliezen op de grondexploitatie.

Volgens een nieuwe regel mogen gemeenten per 1 januari 2016 geen rente meer bijschrijven van gronden die niet in exploitatie zijn genomen. In het geval van Neerijnen gaat het om vier gronden met een nadelig effect van in totaal 300.000 euro op de begroting. Neerijnen gaat later dit jaar voorstellen om de gronden alsnog in exploitatie te nemen, maar dan nog gaan berekeningen uit van een negatief resultaat.

De gemeenteraad beslist op 3 november over de toewijzing van het 'knelpuntenkrediet'.