• BDU

Neerijnen krijgt Leefbaarheidsfonds

NEERIJNEN Burgemeester Harry de Vries en wethouder Koos Krook geven vrijdag 20 januari het startsein van het Leefbaarheidsfonds van de gemeente Neerijnen. Zij doen dit door het digitale loket te openen waarmee inwoners van Neerijnen een aanvraag kunnen indienen voor een bijdrage van maximaal € 25.000 voor leefbaarheidsprojecten in de gemeente.

Op basis van een motie van 7 juli heeft de gemeenteraad een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor het stimuleren van leefbaarheidsinitiatieven in de kernen. In een amendement van 15 september heeft de raad het college gevraagd bij het onderwerp 'Leefbaarheid en kernenbeleid' expliciet aandacht te besteden aan jeugdbeleid, dorpshuizen en verenigingsleven. Op 24 november heeft de gemeenteraad ingestemd om in 2017 € 200.000 extra toe te voegen aan de reserve leefbaarheid zodat nu € 400.000 beschikbaar is om projecten in het kader van leefbaarheid en kernenbeleid uit te kunnen voeren. Het beschikbare budget van € 400.000,- wordt ondergebracht in een leefbaarheidsfonds.

CO-FINANCIERING Inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties met goede ideeën over verbetering van de leefbaarheid in hun dorp kunnen zich wenden tot het fonds. Dat kan voor maximaal € 25.000 op basis van co-financiering. Dat wil zeggen dat er eenzelfde bedrag zelf wordt ingebracht. Dat kan door middel van geld, maar ook door de inzet van buurtbewoners zelf. Voorbeelden van projecten die voor een bijdrage in aanmerking kunnen komen zijn het aanleggen van een ruiterpad in Neerijnen, een natuurspeelplaats voor kinderen, een verbouwing in een dorpshuis of dergelijke.